Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.21.3.2.3 om ombygning mv. af eksisterende bygninger.