Indirekte skatter er skatter og afgifter, som du betaler via de varer og ydelser, du køber. Indirekte skatter er moms, told, grønne afgifter og punktafgifter. Du betaler indirekte skat til staten hver gang, du køber en vare eller fx hver gang, du åbner for din vandhane.

De indirekte skatter er inkluderet i den pris, du betaler for varerne/ydelserne. Det er sælgers ansvar at få betalt fx moms, told og punktafgifter til staten.

Moms   
I Danmark er der en moms inkluderet i prisen på næsten alle varer, du køber. Hvor mange penge, du betaler i moms, afhænger altså af, hvor mange varer du køber. Momsen udgør 20 % af den pris, du som kunde betaler for en vare.

Der er også moms på serviceydelser, som fx at få repareret sin cykel eller sin bil, at være hos frisøren osv.

Grønne afgifter
Grønne afgifter er skatter, man betaler for at bruge forskellige af samfundets ressourcer. Hvis du bruger mange ressourcer, betaler du mere i afgifter, end hvis du bruger færre.

Idéen bag dette er, at folk skal forsøge at begrænse deres forbrug og derved spare på ressourcerne.

Der er fx grønne afgifter på benzin, olie, elektricitet,vand og affald. Det betyder, at prisen på disse ting bliver højere - og det er netop hensigten. Hvis benzinen fx bliver dyrere, vil der blive kørt færre kilometer, og miljøet vil da blive belastet mindre.

Der er også lavere grøn afgift på en miljørigtig bil end på en bil, der forurener mere og kører færre kilometer på literen.

Punktafgifter
Punktafgifter opkræves ved indførsel, fremstilling eller omsætning af visse varer. Der er betalt punktafgift af varen, når du køber den i butikken, så du behøver som almindelig kunde ikke tænke over det.

Varer, der er punktafgifter på, er bl.a. spiritus, vin og øl, batterier, chokolade, slik og sodavand. Derudover skal der betales en registreringsafgift af biler og motorcykler.

Told
Told er en afgift, du betaler til staten. Hvis du har været på rejse i et land uden for EU og købt varer, som du tager med tilbage til Danmark, kan det være, at du skal betale told. Det afhænger af, hvilke varer du har købt, og hvor mange penge du har købt for.

Hvis du har varer med fra et land uden for EU for mere end 1.350 kr, skal du betale told. Der gælder særlige regler for spiritus og tobak; her skal du betale told, hvis du køber en vis mængde.

Du skal angive varer og betale told ved ankomst til Danmark (fx i lufthavnen eller ved grænseovergangen).