Indkomstudbetaleren/arbejdsgiveren skal rekvirere skattekortoplysninger på de personer, som der forventes udbetalinger til i indeværende eller følgende indkomstår. De elektroniske oplysninger om skattekortets (hovedkortets) fradragsbeløb leveres til alle de indkomstudbetalere/arbejdsgivere, der rekvirerer hovedkort. Det medfører, at hovedkortsoplysningerne for en person kan være leveret til flere indkomstudbetalere. Fradraget må dog fortsat kun benyttes af een indkomstudbetaler, hvorfor det skal aftales med indkomstmodtageren, om der skal anvendes fradrag ved beregning af A-skat. Af KSL § 48, stk. 1, 4 pkt. fremgår, at hovedkortet ikke samtidig må benyttes hos andre indeholdelsespligtige, så længe skattekortoplysningerne anvendes hos anden indeholdelsespligtig.

Virksomheder og andre indberetningspligtige, der ikke anvender elektronisk indberetning kan rekvirere skattekort via en blanket "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" og modtage skattekortoplysningerne på papir. Der skal anvendes en blanket for hver ansat til ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort. Der er indberetningspligt vedrørende indsendelse af ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort. Når blanketten "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" er modtaget og indtastet i SKAT, sender eIndkomst automatisk eSkattekort ud til brug for beregning af A-skat.

Hent blanketten "ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort" HER

Identifikation Den indeholdelsespligtige skal altid sikre sig lønmodtagerens personnummer, navn og adresse (herunder udenlandsk adresse) og få det dokumenteret ved personnummerbevis, sygesikringsbevis eller lignende. Kan personnummerbevis ikke fremskaffes, skal den indeholdelsespligtige i stedet sikre sig oplysning om fødselsdag, -måned og -år, jf. KSLbek. § 29, stk. 1. Arbejdsgiveren skal notere personnummeret, trækprocent og det trækfri fradragsbeløb i sit regnskab.