Dato for offentliggørelse
16 Oct 2015 15:07
Serienummer
S nr.
Resumé

Vejledning om indberetningspligt for kalenderårene 2015 og 2016 om betalinger til ikke-deltagende finansielle institutter m.v., jf. § 68 i bekendtgørelse nr. 769 af 25. juni 2014 om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til USA.

Hvad er nyt?

-

ISBN-nummer
978-87-7121-996-8
Ansvarlig styrelse
Fælles