►Afsnittet udgår, men dele er indarbejdet i  Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.9 om beskatning af fonde og visse foreninger.◄