Bekendtgørelse nr. 837 af 6. august 2008 om godkendelse m.v efter LL §§ 8 A og 12, stk. 3 er udgået. Bekendtgørelsen kan findes i retsinformation.dk