Svartekstkoder større end 3000:

Ajourført 01.07.2008

3003 Reference-nr er berigtiget via genudførsel
3004 Reference-nr er midlertidigt berigtiget via genudførsel
3010 Reference-nr findes ikke i Mio-tabel
3020 Reference-nr findes allerede i Midl_mio-tabel
3021 Reference-nr findes allerede i Mio-tabel
3099 Fejl ved opdatering i Eksportsystemet - systemfejl.
4000 Fejl i data fra Erhvervssystemet
4001 Fejl i ber linier (Regulering)
4002 Valideringen kunne ikke gennemføres (Regulering)
5001 Elementnavn findes ikke, formatfejl
5002 Elementnavn er ikke validt, Formatfejl
5003 Elementet indeholder forkert antal felter, formatfejl
5004 Ajour_type er ikke numerisk , Formatfejl
5005 Amtrix_dto_tid er ikke numerisk, Formatfejl
5006 Amtrix_dto_tid er ikke valid, Formatfejl
5007 Ang_art er ikke numerisk, Formatfejl
5008 Antal angivelser er ikke numerisk, Formatfejl
5009 BatchID er ikke numerisk, Formatfejl
5010 Beregn_grundlag er ikke numerisk, Formatfejl
5011 Beregn_lin_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5012 Brutto_vgt er ikke numerisk, Formatfejl
5013 Brutto_vgt er ikke valid, Formatfejl
5014 Cont_kod er ikke numerisk, Formatfejl
5015 Cont_kod er ikke valid, Formatfejl
5016 Dato er ikke numerisk,  Formatfejl
5017 Fakt_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5018 Henvisnings_ref_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5019 Int_EU_lev_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5020 Kl_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5021 Kolli_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5022 Kolli_ialt_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5023 Ktin_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5024 Media_typ er ikke numerisk, Formatfejl
5025 Netto_vgt er ikke numerisk, Formatfejl
5026 Ref_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5027 Ref_nr er ikke validt, Formatfejl
5028 Reg_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5029 Sats_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5030 Suppl_enh er ikke numerisk, Formatfejl
5031 Tid er ikke numerisk, Formatfejl
5032 Toldvaerdi_blb er ikke numerisk, Formatfejl
5033 Trsp_doku_nr er ikke validt, Formatfejl
5034 Trspm_dok Loebe_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5035 Trspm_dok Loebe_nr er ikke validt, Formatfejl
5036 Varepost_ant er ikke numerisk, Formatfejl
5037 Varepost_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5038 Vm_se_nr er ikke numerisk, Formatfejl
5039 Afs_land_kod er ikke valid
5040 Aktiv_trspm_nat er ikke valid
5041 Ber_art er ikke numerisk
5042 Ber_art er ikke valid
5043 Ber_linie_art er ikke numerisk
5044 Ber_linie_art er ikke valid
5045 Bev_journal_nr er ikke numerisk
5046 Bev_journal_nr er ikke validt
5047 Bev_journal_nr_fra_dto er ikke numerisk
5048 Bev_journal_nr_fra_dto er ikke valid
5049 Bev_kod er ikke numerisk
5050 Bev_kod er ikke valid
5051 Fakt_moent_kod er ikke valid
5052 Faktisk_ank_dto_tid er ikke numerisk
5053 Faktisk_ank_dto_tid er ikke valid
5054 Forv_ank_dto_tid er ikke numerisk
5055 Forv_ank_dto_tid er ikke valid
5056 Indl_transpmade_kod er ikke numerisk
5057 Korr_tidsfrist_dto er ikke numerisk
5058 Korr_tidsfrist_dto er ikke valid
5059 Ktin_mngd er ikke numerisk
5060 Opr_land_kod er ikke valid
5061 Pligt_kod er ikke numerisk
5062 Pligt_kod er ikke valid
5063 Praef_kod er ikke numerisk
5064 Praef_kod er ikke valid
5065 Proc_kod er ikke numerisk
5066 Proc_kod er ikke valid
5067 Reg_told_sted er ikke numerisk
5068 SE_nr er ikke numerisk
5069 Transpmade_kod er ikke numerisk
5070 Trspm_nat er ikke valid
5071 Vare_kod er ikke valid
5072 Virk_adr_kod er ikke numerisk
5073 Virk_adr_kod er ikke valid
5074 Virk_adr_lb_nr er ikke numerisk
5075 Virk_adr_lb_nr er ikke valid
5100 Total:
5101 Internt ref.nr.
5102 A Ekspeditionssted
5103 Forventet ankomst tidspunkt
5104 Faktisk Ankomst tidspunkt
5105 Ajourføringstype
5106 Fasthold Angivelse
5107 Angivelsestype (rubrik 1,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5108 Angivelsesart
5109 Afsender/eksportør (rubrik2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5110 Afsender/Eksportør (rubrik 2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5111 Vareposter (rubrik 5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5112 Kolli i alt (rubrik 6) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5113 Oprindeligt referencenummer (rubrik 7) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5114 Varemodtager (rubrik 8) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5115 Værdioplysninger (rubrik 12) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5116 Klarerer/Repræsentant (Rubrik 14) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5117 Afsendelsesland (rubrik 15) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5118 Transportmidlets identitet ved ankomsten (rubrik 18,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5119 Transportmidlets nationalitet ved ankomsten (rubrik 18,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5120 Containerkode (rubrik 19) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5121 Det grænseoverskridende aktive transportmiddels nationalitet (Rubrik 21) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5122 Faktura Møntsort (Rubrik 22,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5123 Faktura beløb (rubrik 22,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5124 Transportmåde ved grænsen (rubrik 25) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5125 Indenlandsk transportmåde (rubrik 26) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5126 Varernes placering (rubrik 30) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5127 Containernr. (rubrik 31,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5128 Kolli antal (rubrik 31,3) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5129 Kolli art (rubrik 31,4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5130 Varebeskrivelse (rubrik 31,5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5131 Kolli mærke og nummer (rubrik 31,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5132 Varepost nr. (rubrik 32) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5133 Varekode (rubrik 33) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5134 Sikkerhedsstillelse for midlertidig antidumpingtold
5135 Oprindelsesland (rubrik 34) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5136 Bruttovægt (rubrik 35) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5137 Præference (rubrik 36) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5138 Procedure (rubrik 37) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5139 Nettovægt (rubrik 38) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5140 Kontingentnr (rubrik 39) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5141 Sumarisk ang/Forudg. dokument (Rubrik 40) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5142 Suppl. enheder (rubrik 41) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5143 Bevillingsnr. (Rubrik 44,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5144 Certifikat kode (rubrik 44,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5145 Certifikat nr. (Rubrik 44,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5146 Varebestemmelse (Rubrik 44,3) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5147 Præferencedok.nr. (rubrik 44.4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5148 Præferencedokumentation
5149 Præferencedok.kode (rubrik 44.4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5150 Transportdok. (rubrik 44,5) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5151 Suppl. opl. (rubrik 44.6) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5152 Statistisk værdi (rubrik 46) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5153 Linie art (Rubrik 47,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5154 Beregningsart (rubrik 47,1) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5155 Beregningsgrundlag (rubrik 47,2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5156 Sats (rubrik 47,3) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5157 Beløb (Rubrik 47,4) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5158 Identificering af oplag (rubrik 49) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesart
5159 Faktisk ankomst tidspunkt er ikke udfyldt
5160 Der er ikke nogen vareposter
5161 Der er mere end en varepost på en FUA
5170 Den valgte værdi i feltet kolli art er ikke længere valid. Indholdet er blevet slettet. Vælg en anden værdi.
5171 Ref_bevilling_virk_adr skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5172 Feltet BEV_ISO i Ref_bevilling_virk_adr skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5173 Feltet Varens Pris skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5174 Feltet Varens Pris skal ikke være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5175 Den samlede varens værdi af vareposter er mere end den angivne faktura beløb.
5176 Feltet Vm_ISO (Rubrik 8.1) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5177 Feltet KL_ISO (Rubrik 14.2) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5178 Feltet EU_Ang_typ (Rubrik 1.2) må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5179 Feltet Beg_fasthold må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5180 Feltet Repræsentationsstatus (Rubrik 14.1) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5181 Feltet EU_Ang_typ (Rubrik 1.2) skal være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5182 Supplerende oplysninger skal ikke være udfyldt for den angivne angivelsesart i den givne situation.
5183 Rubrik 44.9b oplysnings typeværdi i Supplerende oplysninger er ikke nummerisk.
5184 Rubrik 14.1 Repræsentationsstatus er ikke nummerisk.
5185 Rubrik 44.6a Supplerende vareoplysninger kode er ikke nummerisk.
5186 Rubrik 8.3 Modtager Navn og adresse må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5187 Rubrik 14.1 Repræsentationsstatus må ikke udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5188 Rubrik 30 varens placering skal udfyldes i henhold til angivelsesarten.
5189 Rubrik 1.1 og 1.2 Angivelsestype og EU-angivelsestype stemmer ikke overens med angivelsesarten.
5190 reserveret kontrol af rubrik 33 - tillægskoder
6279 Hvis kg. suppl. enhed og varens pris i d.kr. er angivet korrekt ifølge faktura, så skal varekoden rettes
8000 Angivelses arten er skiftet
8001 Angivelse er gemt save Angivelse
8002 Angivelsen er sendt send Angivelse
8003 Angivelsen er godkendt accept Angivelse
8004 Funktionen er sendt
8005 Markeret for sikkerhedsstillelse midl. anti-dumpingtold. Angvielsen skal godkendes for at gå videre.
8006 Angivelsen er under opbygning.
8010 Angivelsen er godtaget for opsplitning
8011 Midlertidig indførsel. Offentlig virksomhed fritaget for sikkerhedsstillelse for told.
8012 Sikkerhed for told og afgifter er stillet udenom toldkreditordningen. Henvisning til sikkerheden er anført i rubrik 44.6b.
8013 Fritaget for sikkerhed. Grundlaget anført i rubrik 44.6b
8020 Angivelsen har reserveret en mængde på importtilladelsescertifikatet. Angivelsen skal slettes for at frigive denne mængde igen.
8085 Toldenheden: Laks - Manuel regl. midletidige antidumpingtold. J nr.:97/06-2112-00004. Henv Lars Ruus Jensen SC Aalborg
8086 Toldenheden: Laks - Manuel regl. af midlertidig antidumpingtold til definitiv. J nr.:97/06-2112-00004. Henv Lars Ruus Jensen SC Aalborg.
8100 Der kan ikke fortrydes mere no more undo
8101 Der kan ikke annulleres flere fortryd no more redu
8102 Kontingent præferencedokumentation er manuelt kontrolleret.
8103 På importtilladelsen er angivet en klausul, som varerne skal opfylde
8104 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold er stillet ved regionsbogholderiet . Sikkerheden er manuelt kontrolleret.
8105 Angivelsen kunne ikke antages manuelt. Status ændret til Fejl.
8106 Indførselsbestemmelser er manuelt kontrolleret.
8107 Kontant betaling af told- og afgifter er sikret
8108 Forudanmeldelsen er modtaget af Toldstyrelsen
8109 Der er mulighed for toldsuspension. Eventuel regulering skal ske ved henvendelse til Toldstyrelsen.
8113 Opsplitningen er OK
8114 Oprettelse af ekspeditonstedet er gennemført
8115 Ændring af ekspeditonstedet er gennemført
8116 Oprettelse af ekspeditonstider er gennemført
8117 Ændring af ekspeditonstider er gennemført
8118 Sletning af ekspeditonstider er gennemført
8119 Varerne er frigivet til oplæggelse på midlertidigt oplag på den i rubrik 30 angivne adresse.
8120 Varerne er frigivet.
8121 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 16.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen
8122 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 12.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen
8123 Angivelsen er antaget af Toldstyrelsen
8124 Angivelsen kan godkendes
8125 Der skal afgives en supplerende ekspresangivelse senest den 2. hverdag i næste måned.
8127 Tidligere antaget forudanmeldelsen er rettet
8128 Ekspeditionsstedet er åbent, forudanmeldelsen kan modtages
8129 Forudanmeldelsen er modtaget. Forsendelsesangivelsens eksemplar 4 og 5 skal indsendes til ekspeditionsstedet (rubrik A) umiddelbart efter ankomsten med henblik på afslutning.
8130 Virksomheden har 5-dagsafregning
8131 Oplysningerne er modtaget og registreret. Angivelsen er oprettet og har fået tildelt referencenr. Kontrol af angivelsens oplysninger er endnu ikke afsluttet, resultatet heraf kan hentes senere.
8132 Angivelsen er manuelt satskontrolleret.
8133 Virksomhed er ikke importørregistreret
8134 Summen af toldbeløb er negativ. Summen korrigeres automatisk til 0.
8135 Summen af toldbeløb vedrørende passiv forædling er negativ. Summen korrigeres automatisk til 0.
8136 Registrator har ikke adgang til denne angivelse
8137 Momsberegningsgrundlaget er korrigeret. Sat = EU-leveringsomkostninger
8138 Angivelsen kan ikke rettes
8139 Der er ikke foretaget fornyet momsberegning
8140 Der tages forbehold for kontingenttoldbehandling. Afventer svar fra EU kommissionen.
8141 Angivelsen kan godkendes af Toldstyrelsen. Når faktisk ankomst tidspunkt bliver indsat, vil den kunne antages.
8142 Den definitive toldsats er flerledet. Reguleringen kan derfor ikke foregå automatisk i denne funktion. Reguleringen skal foretages mauelt.
8143 Funktionen Manuel Antagelse kan ikke anvendes på denne angivelse
8145 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 16.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen. Angivelsen skal dog forinden manuelt frigives af Toldstyrelsen.
8146 Varemodtageren kan disponere over varepartiet kl. 12.00 den første hverdag efter antagelsen af angivelsen, medmindre andet bliver meddelt af Toldstyrelsen. Angivelsen skal dog forinden manuelt frigives af Toldstyrelsen.
8147 Der er indsat timeout resultatet af risikoanalysen foreligger først senere
8148 Resultatet af risikoanalysen var Grøn, men angivelsen skal manuelt frigives af Toldstyrelsen.
8149 Angivelsen er udtaget til kontrol. De bedes rette henvendelse til ekspeditionsstedet forinden losning påbegyndes
8150 Risikoanalysen har vurderet angivelsen Gul, resultatet foreligger senere
8151 Funktionen Manuel Frigivelse kan ikke anvendes på denne angivelse'
8152 Funktionen omgør risikoanalyse resultat kan ikke anvendes her
8153 Resultatet af risikoanalysen var Grøn. Varen er frigivet.
8154 Ekspeditionsstedet er ikke åbent. Risikoanalysesvar foreligger først i ekspeditionsstedets åbningstid
8155 Angivelsen skal forinden manuelt frigives af Toldstyrelsen.
8156 Angivelsen er udtaget til kontrol.
8157 Transportmåden er lastbil. Faktisk ankomst skal endelige indsættes af Toldstyrelsen. Derefter vil angivelsen kunne antages.
8158 Det er klarerens ansvar at varerne ikke udleveres før de er berigtiget, da varemodtager ikke har tilladelse til midlertidig oplæggelse
8159 Angivelsen er skønsmæssig ansat af Toldstyrelsen
8161 Angivelsen er frigivet til oplæggelse hos godkendt modtager
8162 Angivelsen er frigivet til oplæggelse hos den godkendte importør (angivet i rubrik 30)
8163 Forudanmeldelsen er antaget og afsluttet
8164 Den midlertidige oplæggelse er samlet i en ny angivelse.
8165 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget
8166 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget ved oplæggelse på proviantlager
8167 Den midlertidige oplæggelse er berigtiget ved genudførsel
8168 De supplerende oplysninger er antaget af Toldstyrelsen
8169 Der tages forbehold for kontingenttoldbehandling
8170 Der er deponeret på grund af manglende værdi og/eller præferencedokumentation. Angivelsen skal korrigers inden udløbet af korrektionsfristen (anført på faneblad 5).
8171 Varerne er beslaglagt. Kontakt venligst ekspeditionsstedet.
8172 Reguleringen kan ikke gennemføres. Funktionen "Regulering med evt. tilbagebet. af moms" skal anvendes i stedet.
8173 Angivelsen er under opbygning
8174 Der er anmodet om forenklet bevilling.
8197 Rubrik 44.6: Bevillingsansøgningen skal antages af Toldstyrelsen
8198 Sikkerhed for midlertidig antidumpingtold skal stilles ved Toldstyrelsen. Rubrik 44.6 skal indeholde oplysninger om sikkerhedens art og identifikationsnummer
8199 De har ikke adgang til angivelsen med det reference nr De har indtastet
8200 DI. De har anmodet om kontingenttoldbehandling, og ekspeditionen har været forelagt EU-Kommissionen. Kommissionen har meddelt, at tildelingen er udsat. Nærmere oplysninger om forventet tildelingsdato kan fås på Kommissionens hjemmeside: Toldkontingenter
8500 Søgekriterier
8501 Bruger Id:
8502 EkspeditionsSted:
8503 Registrator:
8504 Hjem toldcenter:
8505 Klar/modt. repr.:
8506 Modtagers SE-nr.:
8507 1. Angivelser - Opbygning
8508 2. Angivelser fejl
8509 3. Angivelser - Venter
8510 3A: Faktisk Ankomst
8511 3B: Godkendelse
8512 3C: Manuel antaglese
8513 3D: Frigivelse
8514 3E: Supplerende oplysninger
8515 3F: Berigtigelse midl oplæg
8516 3G: Korrektion
8517 3H: Ansættelseliste
8518 3I: Skønsmæssige ansæt
8519 3J: Kontingentbehandling
8520 3K: Uafslut. forudanmeld
8521 4. Angivelser - Færdige
8522 5. Diverse (midlertidig status)
8523 6. Slettede angivelser
8524 Dato/Tid fra
8525 Dato/Tid til
8526 Oprettet
8527 Faktisk
8528 Forventet
8529 Frigivet
8530 Antaget
8531 Status:
8532 Ang. art:
8533 Søgeresultat
8534 Referencenr.
8535 Statuskode
8600 Afslut
8601 Kan kontingengent præferencedokumentationen godkendes?
8602 Er der stillet sikkerhed for midlertidig antidumping told?
8603 Er indførselsbestemmelser i agttaget?
8604 Er de på angivelsen beregnede told og afgifter mm betalt?
8657 Forudanmeldelsen kan modtages. Ønsker du at angive denne?
8658 Angivelsen kan antages af Toldstyrelsen. Told- og momsbeløb er beregnet til: Told mv: Svar_txt_variabel1.Moms:Svar_txt_variabel2. Ønsker De at angive dette?
8659 Angivelsen kan antages af Toldstyrelsen. Ønsker du at angive de sendte oplysninger?
8700 Det er ikke muligt at indsætte eller redigere kontrolresultat i denne mappe.
8701 Det er ikke muligt at omgøre/fastholde kontrolresultat i denne mappe.
8859 Der kræves oprindelseserklæring jf. varebestemmelse Kap.P. Der skal være henvisning til erklæringen i felt 44.6
8889 Der kræves oprindelsescertifikat jf. varebestemmelserne. Certifikattype og -nr. skal angives i felt 44.2.
8988 Der skal fremlægges tilsynsdokument udstedt af Erhvervs- og Boligstyrelsen
8997 Der skal fremlægges indførselstilladelse udstedt af Erhvervs- og Boligstyrelsen
9700 Sikkerhed for tolden skal stilles ved Toldstyrelsens bogholderi. Manuel antagelse.
9701 Kontingentangivelse - skal manuelt antages. Præferencedokumentation skal fremlægges for Toldstyrelsen.
9702 Angivelsen skal manuel antages af Toldstyrelsen
9703 Der er muligvis midlertidig antidumpingtold eller midlertidig udligningstold på denne varekode.
9892 Afsendelses- og oprindelseslande synes forkert i forhold til procedurekode
9893 Afsendelsesland (rubrik15) og oprindelsesland (rubrik34) skal være et EU-land
9894 Der er udstedt eksportforbud for den pågældende vare. Varerne kan evt. manuelt frigives.
9895 Statistisk værdi pr supplerende enhed synes for høj.
9896 Statistisk værdi pr supplerende enhed synes for lav.
9897 Statistisk værdi pr kg nettovægt synes for høj.
9898 Statistisk værdi pr kg nettovægt synes for lav.
9899 Transportmåden synes forkert i forhold til nettovægt.
9900 Varerne må ikke fraføres opbevaringsstedet før dokumentation for betaling er fremlagt
9901 Virksomhed har ikke kredit. Varerne må ikke fraføres opbevaringsstedet før betaling er dokumenteret
9920 TARIC note TM565: - Der skal foreligge et overensstemmelsescertifkat udstedt af Federal Grain Inspection Services (FGIS) eller Canadian Grain Commission (CGC) ved overgangen til fri omsætning, ellers skal der stilles sikkerhed på 95 EUR pr ton.
9921 TARIC note DK315-Fortoldning på grundlag af CIF-Importprisen. Der skal stilles sikkerhed jf. RFO 1484/95. Sikkerheden opkræves manuelt
9922 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9923 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9924 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9925 Fodnote advisering (reserveret I-6).
9954 Diplomatgods. Tolddeklaration 13.004, 13.005 eller 13006 skal afleveres i forbindelse med frigivelsen.
9955 VAB manuel frigivelse
9956 Nødhjælpsudstyr. Skal frigives manuelt af Toldstyrelsen
9957 I henhold til denne procedure, skal varerne frigives af Toldstyrelsen
9958 (Eksport) Manuel frigivelse pga anmodning om forenklet bevilling.
9959 Der skal fremlægges grænsepassagecertifikat. Varerne må ikke frigives FØR varebestemmelserne er iagttaget.
9960 Der skal betales udligningsrenter. Angivelsen må ikke frigives
9961 Der er anmodet om destruktion af varerne under toldkontrol. Angivelsen må ikke frigives
9962 Der er anmodet om forenklet bevilling
9963 Der skal fremlægges veterinærkontrolcertifikat udstedt i et andet EU-land. Varerne må ikke frigives.
9964 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Politimesteren. Varerne må ikke frigives.
9965 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Justitsministeriet. Varerne må ikke frigives.
9966 Der skal fremlægges CITES-(re)eksporttilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9967 Der skal fremlægges forhåndstilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9968 Der skal fremlægges importcertifikat fra Sundhedsstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9969 Der skal fremlægges tilladelse til videnskabeligt brug fra Plantedirektoratet. Varerne må ikke frigives.
9970 Der skal fremlægges statistisk dokument for tunfisk . Varerne må ikke frigives.
9971 Importtilladelsen, fx indførselstill. eller tilsynsdok., er udstedt på papir. Varerne skal frigives manuelt efter at varebestemmelserne er iagttaget. Importtilladelsen + kopi af fort.ang. skal foreligge ved ekspeditionen.
9972 Der kan kun foretages elektronisk afskrivning af (Variabel_1). Den resterende mængde på (varialbel_2) skal afskrives på udenlandsk(e) tilladelse(r) (variabel_3)
9973 Indførselstilladelse/tilsynsdokument udstedt i andet EU-land. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9974 Der skal fremlægges veterinærkontrolcertifikat fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet, varerne må ikke frigives.
9975 Der skal fremlægges en særlig tilladelse fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet, varerne må ikke frigives.
9976 Der skal fremlægges plantesundhedscertifikat fra Plantedirektoratet, varerne må ikke frigives.
9977 Der skal fremlægges re-eksportceritfikat fra myndighed i afsendelseslandet, varerne må ikke frigives.
9978 Der skal fremlægges kontrolattest fra Plantedirektoratet, varerne må ikke frigives.
9979 Der skal fremlægges industriattest fra Plantedirektoratet. Varerne må ikke frigives.
9980 Der skal fremlægges kontroldokument fra Plantedirektoratet, varerne må ikke frigives.
9981 Der skal fremlægges frigivelsesattest fra Plantedirektoratet, varerne må ikke frigives.
9982 Der skal fremlægges afvisningsattest fra Plantedirektoratet, varerne må ikke frigives.
9983 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Sundhedsministeriet. Varerne må ikke frigives.
9984 Der skal fremlægges licens for Toldstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9985 Der skal fremlægges indførselstilladelse for Toldstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9986 Der skal fremlægges tilladelse fra Sundhedsstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9987 Der skal fremlægges EU-licens fra EU-direktoratet. Varerne må ikke frigives.
9988 Der kræves tilsynsdokument udstedt af Erhvervs- og byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9990 Der skal fremlægges CITES-importtilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Varerne må ikke frigives.
9991 Der skal fremlægges forhåndsbevilling udstedt af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagtaget
9992 Der skal fremlægges indførselstilladelse fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Varerne må ikke frigives
9993 Der skal fremlægges V1-Oprindelsescertifikat. Varerne må ikke frigives.
9994 Der skal fremlægges V2-Oprindelsescertifikat. Varerne må ikke frigives.
9995 Der skal fremlægges omladningsattest. Varerne må ikke frigives.
9996 Importtilladelsen kan ikke afskrives automatisk. Varebestemmelser skal iagttages. Varerne må ikke frigives.
9997 Der kræves indførselstilladelse udstedt af Erhvervs- og Boligstyrelsen. Varerne må ikke frigives, før varebestemmelserne er iagttaget.
9998 Varebestemmelser skal iagttages. Varerne må ikke frigives.
9999 Varekoden er omfattet af importforbud. Angivelsen frigives ikke automatisk. Henvendelse hos Toldstyrelsen.