I dødsåret
Afdødes indbetalinger af foreløbig ejendomsværdiskat i dødsåret - frem til dødsdagen - anses for endelige. Det vil sige, at Skattestyrelsen hverken opkræver eventuelt for lidt betalt ejendomsværdiskat eller udbetaler eventuelt for meget betalt ejendomsværdiskat.

I året før dødsåret
Den indbetalte ejendomsværdiskat for året før dødsåret anses også for endelig, hvis boet er blevet afsluttet ved boudlæg, uden at der er sket skiftebehandling.

Pensionister med ejerbolig
Når afdøde opfyldte betingelserne for at være omfattet af begrænsningsreglen vedrørende ejendomsværdiskat for pensionister af en ejerbolig, vil du som længstlevende ægtefælle, bevare retten til nedslaget, hvis du bliver boende i boligen. Hvis du indgår et nyt ægteskab, bortfalder det overtagne pensionistnedslag.