RIM skal ved fremsendelse af anmodninger om konkursbegæringer som minimum give følgende oplysninger til Kammeradvokaten, da denne skal bruge oplysningerne i arbejdet med konkursbegæringen.

a. Virksomheden præsenteres:

 • Her anføres virksomhedens eller skyldnerens CPR-nr eller SE/CVR-nr, navn, adresse, ejerforhold og ledelse.
 • Herudover anføres virksomhedsområdet og registreringsforhold.

b. Grundlaget for konkursbegæringen:

Om restancen anføres:

 • Restancens størrelse fordelt på afgiftsperioder.
 • Restancens art (A-skat, moms, selskabsskatter mv.).
 • Egne angivelser eller foreløbige fastsættelser - navnlig bør det anføres i hvilket omfang restancen består af foreløbige fastsættelser.
 • Pantesikkerheder (fx ved udlæg).
 • Oplysninger om eventuelle indsigelser mod restancen.

Om insolvensen anføres:

 • RIM´s (forgæves) udlæg.
 • Misligholdte afdragsordninger (opsigelse af ordningen er meddelt skyldner).
 • Skyldnerens eventuelle forslag til afvikling.

Om den retlige interesse anføres:

 • Hvorvidt skyldneren stadig driver virksomhed.
 • Eventuelle andre bemærkninger i øvrigt til interessen i at få afsagt et konkursdekret (fx omstødelige forhold).

c. Omstødelse

 • Her anføres, om der er konstateret omstødelige forhold.

d. Rekonstruktion:

 • Her anføres, om rekonstruktion er forsøgt.
 • RIM´s vurdering af, om virksomheden kan eller bør rekonstrueres.

e. Repræsentanter for skyldneren

 • Her anføres skyldnerens repræsentant.

f. Supplerende bemærkninger:

 • Hvorvidt inkassolovens § 10 kan fraviges.
 • Øvrige særlige forhold af betydning for Kammeradvokatens og skifterettens vurdering af konkursbegæringen.