Har en virksomhed anmeldt betalingsstandsning til skifteretten, og bliver denne af en eller anden grund ikke forlænget, bør RIM overveje, om den skal foranledige konkursbegæring indgivet, hvis den ønsker at fastholde betalingsstandsningsdagen som fristdag.  Ønsket om at fastholde denne som fristdag kan eksempelvis skyldes, at en disposition derved har mulighed for at blive omstødt til glæde for de øvrige kreditorer, herunder SKAT, eller at SKAT´s krav derved kan vedblive at have status som, fx sekundært massekrav i konkursordenen.

Som følge heraf skal RIM i sin vurdering af, om en konkursbegæring skal indgives, specielt tages højde for de tilfælde, hvor der under betalingsstandsningen er opstået told-, skatte- og afgiftskrav, der ikke er afregnet. Disse krav vil på den måde miste deres fortrinsstilling, hvis fristdagen ikke fastholdes.

Konkursbegæringen skal i sådanne tilfælde indgives til skifteretten inden 3 uger efter, betalingsstandsningen er udløbet, jf. afsnit H.1.1.2.