Den retlige interesse i en konkurs kan for RIM også ligge i ønsket om kriminalitetsbekæmpelse, fx af økonomisk svig. Konkurs kan også bruges som et nødvendigt middel til at få stoppet en konkursrytter og efter straffelovens § 79 få fradømt denne retten til at drive virksomhed. Det er politiet, der har påtaleretten og RIM må derfor foretage en politianmeldelse af forholdet eller sikre sig, at kurator gør det.

Konkurs kan også være et middel, hvor kurator hurtigt kan gå ind og fastlåse situationen i selskabet for at kunne foretage yderligere undersøgelser og eventuel politianmeldelse af kriminelle forhold, jf KL § 110, stk. 4.

Over for en konkursrytter og lignende kan der ved start af ny virksomhed kræves sikkerhedsstillelse efter OPKL § 11.

Det kan også være nødvendigt at indgive konkursbegæring mod et selskab for at vurdere eventuelle erstatningssager mod ledelsen, jf. afsnit H.3.17.