Fristdagen er det tidspunkt, konkursloven anvender som skæringsdag for at iværksætte de retsvirkninger, der følger af de enkelte institutter.

Fristdagen anvendes således fx i relation til omstødelse, jf. afsnit H.3.12, og bestemmer kreditors stilling i konkursordenen, jf. afsnit H.3.14.

Formålet med fristdagen er at fastslå det tidligste tidspunkt, hvor skyldnerens insolvens officielt kan konstateres.