Teksten i afsnittet er omskrevet - og overflyttet til Den Juridiske Vejledning, afsnit G.A.3.2.2.1.3.4