Ved "trip, trap, træsko"-reglerne forstås et system af forebyggende restanceinstrumenter, som kan iværksættes over for virksomheder, der anmelder sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Ved "trip" forstås, at en virksomhed som betingelse for at blive registreret kan pålægges forkortet afregning med eksempelvis moms, hvilket behandles nedenfor under afsnit D.1.4.2.6.1.

Ved "trap" menes, at en virksomhed - ligeledes som betingelse for at opnå registrering hos told- og skatteforvaltningen - kan blive pålagt at stille sikkerhed, hvilket beskrives i afsnit D.1.4.2.6.2.

Endelig bemærkes, at der ved "træsko" forstås, at en virksomhed under visse omstændigheder kan blive nægtet registrering overhovedet. Dette omtales senere under afsnit D.1.4.2.6.3.