Januar

Restskat: I perioden 1. januar til 1. juli kan du lave en frivillig betaling af restskat for 2009. Du skal da betale en såkaldt dag-til-dag rente på 4,6 procent. SKAT beregner renter fra og med d. 1. januar til den dag du betaler. Hvis du betaler via betalingsprogrammet på skat.dk, vil programmet beregne renten.

Børnefamilieydelse udbetales den 20. januar.

Dine personlige skatteoplysninger for 2009 kan fra d. 1. februar ses i din Skattemappe i TastSelv, det vil bl.a. sige årsopgørelser fra arbejdsgiver, banker, A-kasse mv. Du kan bestille dem på papir ved at ringe til 70 10 10 70.

Februar

Tidlig indberetning til årsopgørelsen: Via TastSelv på skat.dk kan du fra den 1. til og med den 18. februar indberette de indtægter og udgifter, som SKAT ikke kender og derfor heller ikke kan få med på den årsopgørelse for 2009, du kan se den 5. marts. Det drejer sig fx om befordringsfradrag, underholds- og børnebidrag, lejeindtægter og udbytte, gevinst og tab af værdipapirer.

5. marts

Du kan se din årsopgørelse nr. 1. i din skattemappe fra den 5. marts, og du kan indtaste nye oplysninger og ændringer via TastSelv frem til den 19. marts kl. 09:00. I denne periode vil du så danne en ny årsopgørelse med et nyt resultat, og din tidligere årsopgørelse bliver slettet.

I samme periode vil SKAT også ændre i din årsopgørelse, hvis SKAT modtager nye oplysninger fra din arbejdsgiver eller fra pengeinstitutter, realkreditinstitutter mv.

Efter den 19. marts er resultatet af din første årsopgørelse "låst fast", og hvis der herefter kommer ændringer enten fra dig selv eller fra SKAT, vil der blive dannet en ny årsopgørelse. SKAT vil opdatere med nye oplysninger frem til den 1. maj 2010. Kommer der herefter nye oplysninger, vil du selv skulle tage initiativ til at ændre din årsopgørelse selv om oplysningerne er indberettet til SKAT.

Årsopgørelsen på papir: Hvis du ikke via TastSelv har fravalgt papir, vil du få årsopgørelsen med posten i perioden 22. marts til 24. april 2010.

Servicemeddelelsen på papir: Hvis du ikke via TastSelv har fravalgt papir, vil du få servicemeddelelsen med posten i perioden 1. marts til 23. april 2010.
Du vil først modtage en årsopgørelse, når vi har fået din ægtefælles oplysninger.

Oplysningskort: Nogle vil sammen med årsopgørelsen og servicemeddelelsen modtage et såkaldt oplysningskort, som du skal udfylde, hvis du har fradrag eller indkomster, der ikke er med på din årsopgørelse eller servicemeddelelse. Hvis du gerne vil selvangive på papir, kan du udfylde oplysningskortet og sende det til SKAT. Hvis du ikke har modtaget et oplysningskort, kan du bestille et på telefon 70 10 10 70.

Servicemeddelelse: Er du ægtefælle til en person, der har en udvidet selvangivelse, vil du kunne se din servicemeddelelse i din Skattemappe i TastSelv fra 5. marts. Her vil du kunne se de oplysninger, vi har for indkomståret 2009, og du kan indtaste ændringer og supplerende oplysninger.

TastSelv telefon: Fra 5. marts kan du indtaste oplysninger/ændringer til årsopgørelsen via TastSelv-telefon 70 10 10 70.

Udvidet selvangivelse: Har du en udvidet selvangivelse for 2009 kan du se den i din Skattemappe i TastSelv fra den 5. marts. Den sendes med posten i ugerne herefter.

Beregning af aktieavance: Du kan bruge programmet Beregn aktier (for køb og salg af aktier og investeringsforeningsbeviser), i TastSelv på skat.dk, og overføre resultatet til din årsopgørelse.

April

Børnefamilieydelse udbetales den 20. april.

15. april

Ejendomsvurdering: Private ejerboliger blev vurderet 1. oktober 2009. Denne vurdering vil gælde for 2009 og 2010 (under forudsætning af der ikke sker ændringer på ejendommen). Vurderingerne vil kunne ses på skat.dk (under Ejendomsvurdering) i foråret 2010.

2. maj

Frist for årsopgørelsen: 2. maj er sidste dag, hvor du kan indsende eller indtaste eventuelle rettelser og tilføjelser til årsopgørelsen for 2009.

Tilvalg af udvidet selvangivelse: Hvis du ønsker at få en udvidet selvangivelse for 2009, skal du give SKAT skriftlig besked om det senest 2. maj. 2010.
Se adresser her.

11. maj

Fra den 11. maj er det muligt at få genoptaget årsopgørelsen for 2009. Det vil sige, at hvis du fx har glemt en oplysning efter fristen, kan du via TastSelv på skat.dk oplyse den fra denne dato. Du skal da indtaste en begrundelse.

1. juli

Frist for at indtaste eller indsende udvidet selvangivelse, selvangivelse for begrænset skattepligt samt for udenlandsk indkomst og udenlandsk virksomhedsindkomst.

Frist for at indsende selvangivelse for personer, der deltager i anpartsprojekter.

Frist for at klage over ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2009.

Frist for ægtefæller til personer med frist 1. juli: Personer, der er gift med en skatteyder, der har en af ovennævnte selvangivelser, og således har frist 1. juli, har også selv frist 1. juli.

Restskat: Hvis du ikke har betalt restskat for 2009 senest 1. juli, vil den blive opkrævet af SKAT. Der lægges da et procenttillæg til restskatten på 6,6 procent, der er højere end dag-til-dag renten.

Børnefamilieydelse udbetales den 20. juli.

2. juli

Udvidet selvangivelse - efter fristen:
Hvis du har indtastet din selvangivelse for 2009 via TastSelv, men efter fristen opdager at du har glemt en oplysning, kan du fra den 2. juli kl. 10 få genoptaget den (digital genoptagelse). Det vil sige, at du igen kan indtaste til selvangivelsen via Tastselv på skat.dk. Du skal give en begrundelse.

Hvis du ikke har selvangivet inden fristens udløb, kan du også gøre det fra denne dato - i TastSelv. Der beregnes dog et skattetillæg, med mindre du har søgt og har fået bevilget udsættelse.

1. september

Forskudsopgørelsen på papir: Ønsker du at modtage forskudsopgørelsen for 2011 på papir, skal du bestille det senest den 1. september - enten via TastSelv-telefon 70 10 10 70 eller via den slip, du har fået sammen med forskudsopgørelsen for 2010 (hvis du fik den på papir).

20. september
20. oktober
22. november

Restskat: Hvis du har restskat for 2009, og du ikke indbetaler den selv via "frivillig betaling" inden den 1. juli 2010, vil den del af skatten, der overstiger 18.300 kr.plus procenttillæg på 6,6 procent, blive opkrævet i tre rater med disse indbetalingsdatoer. Restskat under 18.300 kr. plus procenttillæg på 6,6 procent vil blive indregnet i din forskudsskat for 2011.

Oktober

Børnefamilieydelse udbetales den 20. oktober.

November

Forskud 2011: Din forskudsopgørelse for 2011 dannes og kan ses i din Skattemappe i TastSelv fra ca. 9. november 2010. De, der har tilvalgt den på papir inden 1. september 2010, vil modtage den med posten i løbet af november. Oplysninger om fradrag og trækprocent vil fremgå af forskudsopgørelsen - og din arbejdsgiver får oplysningerne automatisk, digitalt.

December

Forskud 2010: Til og med 30. december kan du ændre forskudsopgørelsen for 2010 via TastSelv - på internet eller telefon.

Overskydende skat: 31. december er sidste frist for at anmode SKAT om tilbagebetaling af for meget betalt skat for 2010.

Restskat: 31. december er sidste frist for ubegrænset frivillig betaling af forventet restskat for 2010, hvor der ikke beregnes nogen former for renter eller tillæg.

Indbetaling til pensionsordning: 31. december er sidste frist for at indbetale til pension for at kunne fradrage det i indkomståret 2010. Hvis du selv foretager indbetalingen, skal du have en kvittering på, at indbetalingen er sket senest den 31. december.