åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag beregnes som:

kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag x udenlandsk indkomst

skattepligtig indkomst

Den skat, der indgår i beregningen, er skatten efter fradrag af skatteværdien af personfradrag.

Den udenlandske indkomst, som indgår i brøkens tæller, er den udenlandske indkomst opgjort efter danske regler, og som indgår i beregningsgrundlaget for skatten, dvs. i den skattepligtige indkomst.

Eksempel D-06. Nedslag i kommune- og kirkeskat og sundhedsbidrag.
Indkomstopgørelse:  
1. Personlig indkomst, dansk (løn efter AM-bidrag): 101.087 løn minus 8.087 AM-bidrag = 93.000

 93.000

2. Personlig indkomst, udenlandsk (løn, efter AM-bidrag og efter udenlandske obligatoriske sociale bidrag): 160.000 løn minus 12.800 AM-bidrag minus 6.200 udenl. soc. bidrag = 141.000

 141.000

3. Kapitalindkomst, dansk

 -28.000

4. Kapitalindkomst, udenlandsk

 100.000

5. Ligningsmæssige fradrag, danske (inkl. beskæftigelsesfradrag 4,25 % af (101.087 + 160.000) = 11.488): 512 + 11.488 = 12.000

 12.000

6. Ligningsmæssige fradrag vedr. udenlandsk personlig indkomst

 11.000

7. Skattepligtig indkomst: (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)

 283.000

Beregning af kommune- og kirkeskat samt nedslag 
8. Kommune- og kirkeskat: 24,33% af (7)

 68.853,90

9. Skatteværdi af personfradrag vedr. kommune- og kirkeskat: 24,33% af 42.900

10.437,57

10. Kommune- og kirkeskat efter personfradrag: (8)-(9)

58.416,33

11. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (10) x [(2)-(6)] /(7)

26.834,35

12. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (10) x (4)/(7)

20.641,81

13. Kommune- og kirkeskat efter nedslag: (10)-(11)-(12)

 10.940,17

 Beregning af sundhedsbidrag og nedslag
14. Sundhedsbidrag: 7% af (7)

19.810,00

15. Skatteværdi af personfradrag vedr. sundhedsbidrag: 7% af 42.900

3.003,00

16. Sundhedsbidrag efter personfradrag: (14)-(15)

16.807,00

17. Nedslag for skat af udenlandsk personlig indkomst: (16) x [(2)-(6)] /(7)

 7.720,53

18. Nedslag for skat af udenlandsk kapitalindkomst: (16) x (4)/(7)

 5.938,87

19. Sundhedsbidrag efter nedslag: (16)-(17)-(18)

3.147,60

Når der skal foretages særskilt beregning af lempelsen for de indkomstarter, der indgår i den skattepligtige indkomst, indgår hver del af den udenlandske indkomst, der skal foretages lempelsesberegning for, som udenlandsk indkomst i brøkens tæller, dvs. efter samme princip som anført under D.4.2 om beregning af nedslag i bundskat.