Skyldnere, der beder om en afdragsordning i stedet for lønindeholdelse, kan få tilladelse hertil, såfremt de almindelige betingelser for en afdragsordning er opfyldt.

En afdragsordning i stedet for lønindeholdelse skal ske efter en konkret vurdering, jf. afsnit I.3.6.2.4. Tilbagekaldelse af lønindeholdelse. Se i øvrigt også SKM2006.158.SKAT.