Dato f.off.OverskriftEmneType
24-03-23Søgsmålsfrist efter skatteforvaltningslovens § 48, stk. 3, indbringelse af agterskrivelseEjendomsværdiskatDom
24-03-23Udbetaling af skatteværdien af underskud for forsøgs- og forskningsudgifterFradrag og afskrivningerAfgørelse
24-03-23Motorstyrelsen retter og tilføjer oplysninger om målenorm, forbrug og udledning for visse køretøjerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
24-03-23Liste over anerkendte luftfartsselskaber for 2023Momsfritagelse og -godtgørelseSKM-meddelelse
23-03-23Nægtet registrering for momsVirksomhedsregistrering og ændring i registreringsforholdAfgørelse
23-03-23Transfer pricing - skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst - koncernintern overdragelse af immaterielle aktiverTransfer pricingAfgørelse
23-03-23Definition af arbejdssted i relation til LL § 9 BPersonlig indkomstAfgørelse
23-03-23Nægtet fradrag for udgifter til kontingenterFradrag og afskrivningerAfgørelse
23-03-23Påstand om ugyldighed af Skattestyrelsens afgørelse som følge af fristoverskridelse – Værdi af ejendom overdraget til søn – Afgiftspligtige gaverArv og gaverAfgørelse
23-03-23Værdi af ejendom overdraget fra farArv og gaverAfgørelse
23-03-23Tilbagekaldelse af tidligere afgørelser om refusion af udbytteskatAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
22-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
21-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-03-23Rettelse til Toldtariffen - udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-03-23Nordisk dobbeltbeskatningsoverenskomst – international trafik – fiskefartøj – lempelsePersonlig indkomstDom
17-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-03-23Eneanpartshaver beskattet af hævninger på mellemregningskontoPersonlig indkomstDom
16-03-23eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
16-03-23CO2-afgift - BundfradragEnergi og kuldioxidBindende svar
15-03-23Kompensation for moms til velgørende foreningerOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Indberetning, regulering og efterangivelse + Momsfritagelse og -godtgørelseVejledning til virksomheder
14-03-23Begrænset skattepligt af udbytte - beneficial ownerSelskabsbeskatningBindende svar
10-03-23Aktionærlån og gevinst ved eftergivelse af gæld i medfør af kursgevinstlovens § 21Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
10-03-23Moms – universitet – retsmedicinske ydelserFradragAfgørelse
10-03-23Rette indkomstmodtager - ArbejdsudlejePersonlig indkomstAfgørelse
10-03-23Anvendelse af varebilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftVejledning til virksomheder
09-03-23Amerikansk LLC kvalificeret som transparant enhed efter danske skattereglerSelskabsbeskatningBindende svar
08-03-23Udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL).PensionsafgiftNyhedsbrev til virksomheder
08-03-23Firmagave til medarbejdere via online gaveportalPersonlig indkomstBindende svar
07-03-23Dacă dumneavoastră aduceți în Danemarca un autovehicul cu număr de înmatriculare străinMotor - Indregistrering og vægtafgift + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftGuide for individuals
07-03-23Wwóz do Danii pojazdu zarejestrowanego za granicąMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftGuide for individuals
07-03-23Kai su savimi į Daniją atsigabenate transporto priemonę su užsienio valstybėje registruotais valstybiniais numeriaisMotor - Indregistrering og vægtafgift + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftGuide for individuals
07-03-23If you bring a vehicle with foreign number plates to DenmarkMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftGuide for individuals
07-03-23Ikke krav på ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingEjendomsvurderingDom
07-03-23Stiftelse af almennyttig og almenvelgørende fond.Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
07-03-23Skattefri overdragelse af aktier til en fondAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
06-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-03-23Henvisninger til andre vejledninger og relevante hjemmesiderPersonlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber 
06-03-23Din skattepligt til DanmarkPersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber 
06-03-23Du skal have et personnummer og et skattekortPersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber 
06-03-23At arbejde i Danmark - og bo i SverigeForskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Udenlandsk arbejdskraft + Personlig indkomstVejledning til borgere
03-03-23Moms, valuta, AM-bidrag ved spekulationMomsfritagelse og -godtgørelse + Andet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidragBindende svar
03-03-23Momsfritagelse - selvstændige grupper - fagforbund - administrativ bistandMomsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
02-03-23Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-03-23Udkast til styresignal - tilbagebetaling af energiafgifter - præcisering af praksis for idrætshaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse m.v. - skærpelse af praksis for feriehoteller, feriecentre m.v.Energi og kuldioxidUdkast til styresignal
02-03-23Overdragelse af landbrugsvirksomhed til nær medarbejder - succession - 3 års ansættelseVirksomhederBindende svar
02-03-23Transparent cash pool-leder - Aktionærlån - Ligningslovens § 16 EAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
02-03-23Moms - forudbetaling - periodisering og fritagelse ved udførselMomspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
02-03-23Udlejningsdriftsmidler på udenlandske nummerplader omfattet af forhøjet afskrivningsgrundlag ef-ter afskrivningslovens § 5 DVirksomhederBindende svar
02-03-23Flytning til Schweiz - fuld skattepligt og skattemæssigt hjemstedPersonlig indkomstBindende svar
01-03-23Udtræden af dansk skattepligt ved flytning til Kroatien - fraflytningsbeskatning - beskatning af kapitalgevinster - kryptovalutaPersonlig indkomstBindende svar
01-03-23Præcisering af praksis vedrørende afrunding af afgiftsbeløb efter tinglysningsafgiftslovens § 2 – udkast til styresignalTinglysningsafgiftUdkast til styresignal
01-03-23Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Afgiftsfritagelse for alkohol mv. der anvendes til fremstilling af aromaerØl, vin og spiritusUdkast til styresignal