Dato f.off.OverskriftEmneType
06-10-22Indberetningsvejledning om beholdning, udbytte, udlodning og geninvestering i investeringsbeviser mv. 2022Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
06-10-22Indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger 2022Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
06-10-22Skatteordning for udenlandske forskere og højtlønnede medarbejderePersonlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraftVejledning til borgere
05-10-22Teknisk vejledning RenteeKapitalSystemvejledning
05-10-22Teknisk vejledning til eKapitals FTPs GatewaySupport og anden vejledning + Generelt om IT + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning
05-10-22Indberetningsvejledning om køb, salg og indfrielse af obligationer 2022eKapitalSystemvejledning
05-10-22Indberetningsvejledning om obligationsrente og -beholdning 2022eKapitalSystemvejledning
05-10-22Indberetningsvejledning om Pensiondiverse 2022eKapitalSystemvejledning
05-10-22Selskabers indberetning om medarbejderaktier og erhvervelse af egne aktier 2022Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
04-10-22Indberetningsvejledning om køb og salg af investeringsbeviser mv. 2022Indberetning, regulering og efterangivelseKendelse
04-10-22Indberetningsvejledning om beholdning af aktier mv. 2022eKapital + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
04-10-22Indberetningsvejledning om køb og salg af aktier mv. 2022Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + eKapitalSystemvejledning
04-10-22Indberetningsvejledning om finansielle aftaler og kontrakter mv. 2022Dødsboer (skat) + Fradrag og afskrivninger + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSystemvejledning
03-10-22Registreringsafgift og afgiftsmæssigt identitetstab på bilerMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
03-10-22Indberetningsvejledning til etableringskontosystemet (EIS) 2021/2022eKapitalSystemvejledning
03-10-22Indberetningsvejledning om Aktiesparekonto 2022eKapitalSystemvejledning
03-10-22eIndkomst: IndberetningsvejledningAndet vedr. A-skat og arbejdsmarkedsbidrag + IT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indkomstarter + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigt + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelse + Arbejdsgiverens særlige pligterSystemvejledning