Dato f.off.OverskriftEmneType
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
15-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
11-08-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
05-08-22Moms ved EU-varehandelOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseVejledning til virksomheder
02-08-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-07-22Ny tariferingsforordningTariferingNyhedsbrev til virksomheder
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
26-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
20-07-22Rettelse til toldtariffen - antdumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-07-22eIndkomst Udstilling (vejledning for abonnenter og databehandlere)Indberetning, ind- og udbetaling samt modregning - i øvrigtSystemvejledning
18-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
06-07-22Rettelse til Toldtariffen- nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
01-07-22Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
01-07-22Toldordning 122 mangler i Taric for kontingent 09.8611 d. 1. juli 2022Erhvervsmæssig import + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
01-07-22Varsling af skemaændring og serviceændring i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-06-22Ny praksis for levering af transportydelser vedrørende varer, der udføres til lande uden for EUMomspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseNyhedsbrev til virksomheder
29-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-06-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-06-22Ny release til Motorregistret 29. juni 2022Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-06-22KN 2022 – rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)TariferingNyhedsbrev til virksomheder
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-06-22Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgiftInformation og vejledning af private og virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagVejledning til virksomheder
31-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-05-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021TariferingNyhedsbrev til virksomheder
23-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder