Dato f.off.OverskriftEmneType
01-07-22Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv.Fradrag og afskrivninger + Support og anden vejledning + IT-løsninger for kontrolbestemmelser og sanktioner + Påbud, dagbøder og andre tvangsmidler + Kontrolbestemmelser + TastSelv og andre IT-løsninger for skat + Selskabsbeskatning + Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udenlandsk indkomst + Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + IT-løsninger for virksomhedsregistrering + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregning + Indberetning, regulering og efterangivelseSystemvejledning
01-07-22Toldordning 122 mangler i Taric for kontingent 09.8611 d. 1. juli 2022Erhvervsmæssig import + KontingenterNyhedsbrev til virksomheder
01-07-22Varsling af skemaændring og serviceændring i MotorregistretMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
01-07-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
30-06-22Ny praksis for levering af transportydelser vedrørende varer, der udføres til lande uden for EUMomspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseNyhedsbrev til virksomheder
29-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
28-06-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-06-22Ny release til Motorregistret 29. juni 2022Motor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
17-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
14-06-22KN 2022 – rettelse af toldsatser (kun relevant for import af visse ligkister og 3D-printere)TariferingNyhedsbrev til virksomheder
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-06-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-06-22Alternative behandlere og andre sundhedspersoner - Om moms og lønsumsafgiftInformation og vejledning af private og virksomheder + Arbejdsgiverens særlige pligter + Angivelse og betaling + Lønsumsafgiftspligt og registrering + Opgørelse, angivelse og betaling + Lønsumsbegrebet + Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelse + Fradrag + MomsgrundlagVejledning til virksomheder
31-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumping- og udligningstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
24-05-22Tariferingsudtalelser og ændringer til FBHS vedtaget på HS Komitéens 68. session i september 2021TariferingNyhedsbrev til virksomheder
23-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
19-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
18-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
16-05-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
09-05-22Indberetning af anparter (ANPA) 2021eKapital + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Information og vejledning af private og virksomhederSystemvejledning
09-05-22Tonnageskat – fordelingen af rederiernes ejede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
09-05-22Tonnageskat - flagfordelingen af operatørselskabernes opererede bruttotonnageTonnageskatNyhedsbrev til virksomheder
03-05-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
02-05-22Rettelse til toldtariffen - AntidmpingtoldErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
29-04-22Rettelse til Toldtariffen - tillægstoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
27-04-22Registrering af tilladelse til erhvervsmæssig personbefordringMotor - Indregistrering og vægtafgift + Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
26-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
25-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-04-22Endelige beskyttelsesforanstaltninger mod importen af visse stålprodukterErhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
22-04-22Berigtigelser til den kombinerede nomenklaturTariferingNyhedsbrev til virksomheder
19-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
13-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
12-04-22Nye tariferingsforordninger og forklarende bemærkningerTariferingNyhedsbrev til virksomheder
08-04-22Registrering af tilladelse til godskørsel for fremmed regningMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftNyhedsbrev til virksomheder
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - nye opdelingerTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
08-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-22Rettelse til Toldtariffen - antidumpingtoldTarifering + Erhvervsmæssig importNyhedsbrev til virksomheder
07-04-22eIndkomst: Vejledning om eSkattekortIT-løsninger for arbejdsgiver og A-skat + Indeholdelses- og registreringspligt + Angivelse og betaling + Indberetning, regulering og efterangivelse + IT-løsninger for indberetning, ind- og udbetaling samt modregningSystemvejledning