Lønindkomst mv.

Feltet omfatter:

 • Din almindelige løn som du forventer at modtage i år (før AM-bidrag og A-skat) 
 • Feriegodtgørelse og feriepenge fra din arbejdsgiver.
 • Værdien af personalegoder (multimedier, fri bil samt kost og logi).
 • Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.
 • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.
 • Vederlag for arbejde i bestyrelser, udvalg og lignende (andre honorarer skriver du i felt 210).

Feltet omfatter ikke:

 • Værdien af multimedier, hvis du er medarbejdende ægtefælle, skal du skrive i felt 210.
 • Værdien af fri bil, hvis du er hovedaktionær og får fri bil som udbytte, skal du skrive i felt 210.
 • Indbetalinger til pensionsordninger administreret af din arbejdsgiver (hverken arbejdsgivers del eller din egen del skal med i forskudsopgørelsen).
 • Sundhedsforsikringer betalt af pensionskasse og visse forsikringsselskaber samt gruppelivspræmie skal du skrive i felt 229.
 • Praktikydelse i forbindelse med skolepraktik skal du skrive i felt 216 (Kontanthjælp).

Yderligere information

Fri telefon, computer og internet (multimedier) 

Du skal betale skat af fri bil (firmabil)

Fri kost og logi

Fik du svar på dine spørgsmål?