Dato for udgivelse
23 Aug 2006 16:02
SKM-nummer
SKM2006.501.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-083345
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Afdragsordninger, kioskbøder, igangværende virksomheder
Resumé
SKAT, Hovedcentret, skal herved meddele, at der ikke kan indgås afdragsordninger vedrørende vedtagne eller idømte "kiosk-bøder" for igangværende virksomheder.
Reference(r)
Mineralvandsafgiftsloven
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-3 I

Jyllandsposten har den 4. og 7. august 2006 bragt 2 artikler om, at SKAT indgår afdragsordninger med forretningsdrivende, der er pålagt de såkaldte "kiosk-bøder" som følgende af manglende betaling af afgifter på colaer mv.

Skatteministeren har den 18. august 2006 svaret på spørgsmål S 6419, S 6420 og S 6421 vedrørende SKATs praksis på området.

På denne baggrund skal SKAT, Hovedcentret, herved fastsætte retningslinjer for indgåelse af afdragsordninger vedrørende "kiosk-bøder".

Retningslinjer for indgåelse af afdragsordninger vedr. "kiosk-bøder"

Ved lov nr. 1059 af 17. december 2002 blev der pr. 1. januar 2003 indført bestemmelser om skærpede bøder for visse overtrædelse af regnskabs- og fakturaregler i de tilfælde, hvor det samtidig ikke er muligt at konstatere, om der er betalt afgift efter bestemmelserne i lov om afgift af mineralvand, lov om afgift af chokolade og sukkervarer, lov om afgift af øl og vin, lov om afgift af spiritus, lov om tobaksafgifter og lov om afgift af emballage. Disse bøder kaldes i daglig tale "kiosk-bøder".

SKAT, Hovedcentret, skal herved meddele, at der ikke kan indgås afdragsordninger vedrørende vedtagne eller idømte bøder i henhold til disse bestemmelser for igangværende virksomheder.

Såfremt en vedtaget eller idømt bøde ikke betales straks, skal bøden overgives til inddrivelse. Virksomheden skal straks tilsiges til en udlægsforretning. Såfremt udlægsforretningen ikke afværges ved fuld betaling, skal der foretages udlæg i virksomhedens aktiver til sikkerhed for bøden mv. eller i virksomhedens kassebeholdning under iagttagelse af bestemmelsen i retsplejelovens § 509, stk. 3. Et foretaget udlæg skal effektivt følges op med afhentning og tvangsrealisation, medmindre sådanne skridt afværges ved fuld betaling af bøden mv.   

I særlige tilfælde vil der kunne indgås kortvarige afdragsordninger vedrørende betaling af en vedtaget eller idømt bøde. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvor den pågældende, efter at der er gennemført kontrol og evt. sket beslaglæggelse af varer, har lukket sin virksomhed og afmeldt den fra registrering hos SKAT.

Ikrafttrædelse

De ovennævnte retningslinjer træder i kraft straks.