Du skal selv skrive:

  • Indkomstårets nettogevinst/tab på aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked. Tab på aktier, der i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked, skal dog skrives i rubrik 66.

  • Udbytte og udlodninger fra aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat, for eksempel maskeret udbytte.

  • Den del af en udlodningsandel fra en dansk kontoførende investeringsforening, der er aktieindkomst, og som stammer fra danske aktier, hvis der ikke er indeholdt udbytteskat.

Hvis du har fået erstatning fra for eksempel dit pengeinstitut som følge af dårlig rådgivning, skal erstatningssummen betragtes som en (yderligere) salgssum. Det er ikke sikkert, at erstatningen bliver indberettet som en salgssum af dit pengeinstitut. Du skal derfor selv sørge for, at den gevinst eller det tab, der står på årsopgørelsen, er korrekt.

Rubrikken omfatter ikke:

  • Gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. De beløb skal du skrive i rubrik 66.

  • Tab på aktier, der i din ejertid har været optaget til handel på et reguleret marked. De beløb skal du skrive i rurbrik 66.

  • Udbytte og udlodning af danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, hvis der er indeholdt udbytteskat. Det skal du skrive i rubrik 64 eller 65.

  • Den del af en udlodningsandel fra en dansk kontoførende investeringsforening, der er aktieindkomst, og som stammer fra danske aktier, hvor der er indeholdt udbytteskat. Det skal du skrive i rubrik 65.

  • Udlodningsandele, der stammer fra udenlandske aktier eller udenlandske investeringsforeninger/-selskaber. Disse andele skal du skrive i Selvangivelsen for udenlandsk indkomst. Du kan også taste oplysninger om udenlandsk indkomst i TastSelv.

Resterende selvangivne tab på unoterede aktier, der i 2002-2005 er solgt efter mindre end 3 års ejertid, bliver modregnet i aktieudbytter og gevinster ved salg. Det er uden betydning, om aktieudbytter og gevinster vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Modregningen foretages automatisk af os. Det skal du ikke selv gøre.

Mere information

Aktier og andre værdipapirer