Dato for udgivelse
11 Dec 2006 15:18
SKM-nummer
SKM2006.744.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-141221
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat + Straf
Overemner-emner
Straf + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Bøder
Resumé
Provenu af bøder efter skattekontrolloven, der i dag fordeles mellem stat, kommuner og amter, skal med virkning fra 1. januar 2007 tilfalde staten fuldt ud.
Reference(r)

Lov nr. 514 af 7. juni 2006 om ændring af personskatteloven og andre skattelove

Skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005

I forbindelse med den kommunale finansieringsreform, som træder i kraft 1. januar 2007, er der fremsat forslag om ophævelse af skattekontrollovens § 23 i lovforslag nr. 207, som er fremsat af skatteministeren den 29. marts 2006.

Lovforslag er vedtaget som lov nr. 514 af 7. juni 2006, og det betyder, at den fordelingsnøgle for bødeprovenu, som er fastsat i skattekontrollovens § 23, ikke eksisterer efter 1. januar 2007. Hele bødeprovenuet i forbindelse med skatteunddragelser tilfalder herefter staten, ligesom det hele tiden har været tilfældet med bødeprovenuet for afgiftsunddragelser.

Der er ikke aftalt nogen overgangsordning, og det betyder, at uanset hvornår bøden er vedtaget, så er det betalingstidspunktet, der er afgørende for, om fordelingsnøglen efter skattekontrollovens § 23 skal anvendes.

Enhver betaling, der sker efter 1. januar 2007 tilfalder staten. Det gælder også bøder, hvor der er indgået afdragsordning, og hvor der resterer betaling pr. 1. januar 2007.

Det er derfor ikke længere nødvendigt ved udarbejdelse af bødeforelæg at angive fordeling af provenu, da bøder, der vedtages på nuværende tidspunkt, ikke forfalder til betaling før 1. januar 2007.