TSS-cirkulærer fra 2000
DatoNummerOverskriftEmne
Tryk her for at se dokumentet06-09-172000-102000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwillSelskabsbeskatning + Virksomheder
Tryk her for at se dokumentet22-12-002000-452000-45: Spilleautomatloven - sagsudlægningSpil, lotteri, gevinster og væddemål
Tryk her for at se dokumentet21-12-002000-442000-44: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet20-12-002000-432000-43: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2001 Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet20-12-002000-422000-42: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet20-12-002000-412000-41: Værdiansættelse for 2001 af visse personalegoderPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-12-002000-402000-40: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2000 til 30/6 2001Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-12-002000-392000-39: Ligningsrådets satser 2001 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. Ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet18-12-002000-382000-38: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet13-12-002000-372000-37: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdi, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2000. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2001Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet13-12-002000-362000-36: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2001Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet13-12-002000-352000-35: Dekoncentreret sagsudlægningPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet08-12-002000-342000-34: Efterfølgende af- og nedskrivningerFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet22-11-002000-332000-33: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2001 - 22. november 2000Fradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet22-11-002000-322000-32: Genoptagelse af fysiske personers fradragsret for tab på valutaterminskontrakter efter kursgevinstlovenPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet22-11-002000-312000-31: Genoptagelse af skatteansættelse vedrørende fratrædelsesgodtgørelse mv. udbetalt/beskattet over flere årPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet08-11-002000-302000-30: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor overdragelsessummer efter afskrivningsloven og ligningsloven er kontantværdiansat efter Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 486 af 31. maj 1994Fradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet23-10-002000-292000-29: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-2 om andelsbolighaveres fradrag for rente af gæld til andelsboligforeninger og beskatning ved lav boligafgift og genoptagelse af den skattepligtige indkomst vedrørende beskatning ved lav boligafgiftSelskabsbeskatning + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet10-10-002000-282000-28: Ligningsrådets generelle retningslinier for tilladelser til omgørelsePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet03-10-002000-272000-27: Ophævelse af TSS-cirkulære 1993-17 om ændring af opgørelsesmetode fra FIFO til gennemsnitlige anskaffelsessummer for obligationer i samme fondskodeAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet03-10-002000-262000-26: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-24 om aktionærlånAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet02-10-002000-252000-25: Dekoncentreret sagsudlægningPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet26-09-002000-242000-24: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet21-08-002000-232000-23: Kompetencen til at behandle skattestraffesager efter skattekontrollovens afsnit IIIStraf + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet07-08-002000-222000-22: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet27-07-002000-212000-21: Ændring af straffeloven - momssvig af særlig grov karakterAndet om moms + Straf
Tryk her for at se dokumentet04-07-002000-202000-20: Rentesats til brug for kapitalisering af løbende ydelser omfattet af ligningslovens § 12 B, stk.Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet28-06-002000-192000-19: Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2000Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet28-06-002000-182000-18: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet20-06-002000-172000-17: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2000Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet16-06-002000-162000-16: Definition af kontrolprocesser vedrørende ligningsplanenPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet16-06-002000-152000-15: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos trediemandGenerelt om punktafgifter
Tryk her for at se dokumentet30-05-002000-142000-14: Skattefritagelse for freelancetolke ved EU's institutionerUdenlandsk indkomst + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet17-04-002000-132000-13: Genoptagelse af skatteansættelse for sømænd omfattet af lov om særlige fradrag for sømænd § 3 jf. § 1Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet31-03-002000-122000-12: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning + SKAT internt
Tryk her for at se dokumentet29-03-002000-112000-11: Ændring af satser for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse vedrørende erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9, stk. 5 og § 9 BFradrag og afskrivninger + SKAT internt
Tryk her for at se dokumentet28-03-002000-092000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter.Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet23-03-002000-082000-08: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2001 (2001-vurderingen)Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet23-03-002000-072000-07: Plan for tilsynet med vurderingsråd og - sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for peroden 1. april 2000 til 31. marts 2001Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet16-03-002000-062000-06: Plan for tilsynet med skatteankenævnenePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet15-03-002000-052000-05: Værdiansættelse af fast ejendom ved overdragelse mellem interesseforbundne parterEjendomsavancebeskatning
Tryk her for at se dokumentet14-03-002000-042000-04: Ophævelse af Told- og Skattestyrelsens cirkulære 1990-15 om principskifte ved opgørelsen af fortjeneste/tab på fordringer, gæld og næringsaktierAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet02-02-002000-032000-03: Ligningsplanen for produktionsåret 2000/2001Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet20-01-002000-022000-02: Grænsegængere - ændret praksis vedrørende omregning til helårsindkomstUdenlandsk indkomst + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet04-01-002000-012000-01:Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet, samt skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende fra 1. januar-31. december 2000Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-03-07Ikke nummereretNotat om betalingskorrektion og omgørelsePersonskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning