TSS-cirkulærer fra 2001
DatoNummerOverskriftEmne
Tryk her for at se dokumentet21-12-012001-522001-52: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2002Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet21-12-012001-512001-51: Genoptagelse af skatteansættelse for begrænset skattepligtige omfattet af kildeskattelovens §§ 5 A-D, der opfylder betingelserne i ligningslovens § 33 APersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet20-12-012001-502001-50: Grundværdiprocenten for skove ved 2002-vurderingenEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet20-12-012001-492001-49: Mindsterenten for perioden 1. januar - 30. juni 2002Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet19-12-012001-482001-48: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2002Fradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet19-12-012001-472001-47: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet19-12-012001-462001-46: Landbrug m.v.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2001. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2002Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-12-012001-452001-45: Værdiansættelse for 2002 af visse personalegoderPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-12-012001-442001-44: Plan for tilsynet med den kommunale personligning for perioden 1/7 2001 til 30/6 2002Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-12-012001-432001-43: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2002Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-12-012001-422001-42: Rentesats efter opkrævningslovenPersonlig indkomst + Generelt om punktafgifter
Tryk her for at se dokumentet17-12-012001-412001-41: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet14-12-012001-402001-40: Ligningsrådets satser 2002 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet29-11-012001-392001-39: Skatteansættende myndigheder for juridiske personer bortset fra dødsboerPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-11-012001-382001-38: Mindsterenten for perioden 23. november - 31. december 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet08-11-012001-372001-37: Retningslinier for godkendelse af foreninger, fonde, stiftelser, institutioner mv. efter ligningslovens § 8 A (fradrag for gaver) og § 12, stk. 3 (fradrag for løbende ydelser)Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet05-11-012001-362001-36: Ophævelse af cirkulære om kontrolsamarbejde med Direktoratet for ArbejdsløshedsforsikringenPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet31-10-012001-352001-35: Moms - Opgørelse af delvis fradragsret efter momslovens § 38, stk.1, i forbindelse med byggeri for egen regning med henblik på salg af fast ejendomByggeri
Tryk her for at se dokumentet04-10-012001-342001-34: Fradragsret for moms af omkostninger i forbindelse med overdragelse af fast ejendomByggeri
Tryk her for at se dokumentet01-10-012001-332001-33: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet28-09-012001-322001-32: Genoptagelse af 2001-vurderingen af visse ejendomme, der har fået ansat ejerboligfordeling efter vurderingslovens § 33, stk. 8Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet12-09-012001-312001-31: Retningslinier for opkrævning af afgift ved mellemdeponering af affald samt om tilbagebetaling af afgift efter lov om afgift af affald og råstofferMiljøafgifter
Tryk her for at se dokumentet05-09-012001-302001-30: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet03-09-012001-292001-29: Landbrugsmæssige grundværdier ved 2002-vurderingenPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet29-08-012001-282001-28: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002 (2002-vurderingen)Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet22-08-012001-272001-27: Tilbagebetaling af moms på salg af sportsaktiviteter i form af udlejning af bowlingbaner og salg af andre sportsaktiviteterOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Tryk her for at se dokumentet15-08-012001-262001-26: Rentesats ifølge opkrævningslovens § 7, stk. 2Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet09-08-012001-252001-25: Kapitalafkastsatsen for 2001Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Tryk her for at se dokumentet19-07-012001-242001-24: Genoptagelse af ejendomsvurderinger i anledning af et skyldråds eller Landsskatterettens kendelseEjendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet29-06-012001-232001-23: Fradrag ved anskaffelse og drift af rustvogneFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet29-06-012001-222001-22: Progressionsgrænsen for ejendomsværdiskatten for 2001Ejendomsværdiskat
Tryk her for at se dokumentet27-06-012001-212001-21: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet26-06-012001-202001-20: Mindsterenten for perioden 1. juli 2001 - 31. december 2001Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet25-06-012001-192001-19: Momsmæssig succession ved virksomhedsoverdragelse - BrugtmomsordningenMomsgrundlag
Tryk her for at se dokumentet06-06-012001-182001-18: Genoptagelse af sager om godtgørelse af kvælstofafgift for afsluttede planperioderEnergi og kuldioxid
Tryk her for at se dokumentet22-05-012001-172001-17: Dekoncentreret sagsudlægning, afgift af aktieaflønningsordningenAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet22-05-012001-162001-16: Opgørelse af afgiftsgrundlaget i forbindelse med kørsel med turistbusser til udlandetMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet14-05-012001-152001-15: Genoptagelse som konsekvens af tilladelse til omgørelse i sager om aftalt forrentning i hovedaktionærforhold og koncernforhold m.v.Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet14-05-012001-142001-14: Genoptagelse af den skattepligtige indkomst og bindende forhåndsbesked vedrørende fastsættelse af handelsværdien den 19. maj 1993 for visse minoritetsaktionærerPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet09-04-012001-132001-13: Dekoncentreret sagsudlægning - SportsmomssagerneAndet om moms
Tryk her for at se dokumentet09-04-012001-122001-12: Udlægning af visse sager om skattefri aktieombytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet29-03-012001-112001-11: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet26-03-012001-102001-10: Vurderingsplan for den almindelige vurdering pr. 1. januar 2002 (2002-vurderingen)Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet26-03-012001-092001-09: Plan for tilsynet med vurderingsråd og -sekretariater samt skyldråd og -sekretariater for perioden 1. april 2001 til 31. marts 2002Ejendomsvurdering
Tryk her for at se dokumentet23-03-012001-082001-08: Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. samt ligningslovens § 33 C - beskatning af lønindtægt ved tjeneste om bordFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet07-03-012001-072001-07: Tilbagebetaling af moms - kantinedrift, kaffe og te til forretningsforbindelser og andre varer og ydelserOpgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse
Tryk her for at se dokumentet23-01-012001-062001-06: Udlægning af Told- og Skattestyrelsens responderende virksomhed vedrørende ejendomsvurderingSKAT internt
Tryk her for at se dokumentet18-01-012001-052001-05: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2001Generelt om punktafgifter
Tryk her for at se dokumentet16-01-012001-042001-04: Lov om særlige fradrag til sømænd m.v. - ændret praksis vedrørende dispensation efter lovens § 5 stk. 2 og stk. 3Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet15-01-012001-032001-03: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er sket beskatning af - eller nægtet fradrag - for kursusudgiften med den begrundelse at kurset blev afholdt på et almindeligt turiststed i udlandetFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet04-01-012001-022001-02: Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet, samt skattefri studierejselegater og skattefri beløb for ph.d.-studerendes studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende fra 1. januar - 31. december 2001Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet02-01-012001-012001-01: Ligningsplanen for produktionsåret 2001/2002Personlig indkomst