TSS-cirkulærer fra 2002
DatoNummerOverskriftEmne
Tryk her for at se dokumentet20-12-022002-432002-43: Ligningsrådets satser 2003 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, jf. ligningslovens § 9 C, og skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring, jf. ligningslovens § 9 BPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet20-12-022002-422002-42: Værdiansættelse for 2003 af visse personalegoderPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-12-022002-412002-41: Mindsterenten for perioden 1. januar 2003 - 30. juni 2003Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-12-022002-392002-39: Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2Personlig indkomst + Renter og gebyrer
Tryk her for at se dokumentet19-12-022002-402002-40: Værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende for indkomståret 2003Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-12-022002-382002-38: Landbrug mv.: Normalhandelsværdier, beregnet handelsværdi for tyre på tyrestationer og vejledende fremstillingspriser for indkomståret 2002. Normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 2003Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet18-12-022002-372002-37: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet13-12-022002-352002-35: Udbetaling af procentgodtgørelse efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 5, 4. pkt. ved tilbagebetaling af overskydende selskabsskat (maksimeringsreglen)Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet10-12-022002-362002-36: Sambeskatning af selskaber mv.Selskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet29-11-022002-342002-34: Skattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter, gældende fra 1. januar 2003Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet19-11-022002-332002-33: Dekoncentreret sagsudlægning - godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøbMomsfritagelse og -godtgørelse
Tryk her for at se dokumentet18-11-022002-322002-32: Behandling af skatte- og afgiftsstraffesager - indhentelse af oplysninger hos tredjemandGenerelt om punktafgifter + Straf
Tryk her for at se dokumentet18-11-022002-312002-31: Fastsættelse af depositum for registreringsafgift af brugte motorkøretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet08-11-022002-302002-30: Fritagelse for beskatning af udenlandske studerendes underhold for indkomståret 2003Udenlandsk indkomst
Tryk her for at se dokumentet15-10-022002-292002-29: Udlægning af visse anmodninger om bindende forhåndsbeskedOpgaver og resultater
Tryk her for at se dokumentet04-10-022002-272002-27: Mindsterenten for perioden 10. oktober 2002 - 31. december 2002Selskabsbeskatning + Virksomheder + Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet04-10-022002-282002-28: Almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, stiftelser, institutioner mv. samt religiøse samfundSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet26-09-022002-262002-26: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet05-09-022002-252002-25: Dekoncentreret sagsudlægning - inddrivelse af restancer for det offentligePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet29-07-022002-242002-24: Kapitalafkastsatsen for 2002Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
Tryk her for at se dokumentet15-07-022002-232002-23: Tilbagebetaling af smøreolieafgiften mv.Energi og kuldioxid
Tryk her for at se dokumentet09-07-022002-222002-22: Registreringsafgiftsloven - praksisændring vedrørende importørvirksomheders afgiftsberigtigelse af køretøjerMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
Tryk her for at se dokumentet02-07-022002-212002-21: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet21-06-022002-202002-20: Mindsterenten for perioden 1. juli - 31. december 2002Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet30-05-022002-192002-19: Ophævelse af merhugstfradragetFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet28-05-022002-182002-18: Pristalsregulering af visse anskaffelsessummer for ejendomme efter ejendomsavancebeskatningslovenEjendomsavancebeskatning
Tryk her for at se dokumentet22-05-022002-172002-17: Skattefri godtgørelse til ulønnede medhjælpere for idrætsforeninger mv. og til Hjemmeværnets frivillige, ulønnede personel.Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet17-05-022002-162002-16: Tilbagebetaling af olie-, gas-, kul-, el- og CO2-afgift ved brug i byggeperioden af varmekanoner og permanente radiatoranlæg udelukkende til udtørring af byggematerialer samt til opretholdelse af den for byggearbejdet fornødne temperaturEnergi og kuldioxid
Tryk her for at se dokumentet30-04-022002-152002-15: Administrative bødefastsættelser ved overtrædelse af SpilleautomatlovenStraf + Spil, lotteri, gevinster og væddemål
Tryk her for at se dokumentet24-04-022002-142002-14: Genoptagelse af skatteansættelserne vedrørende fri bil for chauffører, der ikke har det som overvejende hverv at være chaufførPersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet11-04-022002-132002-13: Vinafgift - tilbagebetaling af opkrævet vinafgift for forsvundne banderolerØl, vin og spiritus
Tryk her for at se dokumentet09-04-022002-112002-11: Plan for tilsynet med skatteankenævnenePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet09-04-022002-122002-12: Genoptagelse af skatteansættelser, hvor der er nægtet fradrag for hensættelser til fremtidige serviceforpligtelser, hvor udgiften hertil er inkluderet i hovedydelsenFradrag og afskrivninger
Tryk her for at se dokumentet26-03-022002-102002-10: Udlægning af sager om skattefri aktieombytningAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Tryk her for at se dokumentet25-03-022002-092002-09: Registreringsafgiftsloven - retningslinier for beregning af efterbetalingskrav samt for genoptagelse og tilbagebetaling af registreringsafgiftMotor - Indregistrering og vægtafgift
Tryk her for at se dokumentet21-03-022002-082002-08: Selskabsligning - store selskaberSelskabsbeskatning
Tryk her for at se dokumentet22-02-022002-072002-07: Fremgangsmåden ved vurderingsmyndighedernes og told- og skatteregionernes besigtigelser af fast ejendomSKAT internt
Tryk her for at se dokumentet14-02-022002-062002-06: Den momsmæssige behandling af oprettelses- og rykkergebyrer opkrævet i forbindelse med finansiering af købekontrakter vedrørende salg på kredit og tilbagebetaling af uberettiget opkrævet momsMomsgrundlag
Tryk her for at se dokumentet07-02-022002-052002-05: Ligningsplanen for produktionsåret 2002/2003 Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet30-01-022002-042002-04: Skattefri studierejselegater ved studieophold i udlandet. Cirkulæret er gældende 1. januar - 31. december 2002Personlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet04-01-022002-032002-03: Afgiftssatsen for afgiftsåret 2002 - rentefordel ved penge- og realkreditinstitutters hensættelserGenerelt om punktafgifter
Tryk her for at se dokumentet04-01-022002-022002-02: Genoptagelse af skatteansættelse vedrørende eftervederlag for valgte fagforeningssekretærer, folketingsmedlemmer, borgmestre, rådmænd o.lign. - fratrædelsesgodtgørelsePersonlig indkomst
Tryk her for at se dokumentet04-01-022002-012002-01: Ophævelse af SD-cirkulære 1982-18 om aktieerhvervelser i udviklingslandeAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder