Hvis huslejen er fastsat til normal markedsleje, får lejeaftalen ingen skattemæssige konsekvenser for dit barn. Er huslejen imidlertid lavere end markedslejen, anses det for delvis fri bolig, og det er skattepligtigt. Dit barn skal derfor betale skat af forskellen mellem huslejen og markedslejen.

Får dit barn boligsikring, er den skattefri. Der er information om boligsikring på socialministeriets hjemmeside, www.social.dk.