Dato for udgivelse
20 Dec 2006 11:21
SKM-nummer
SKM2006.757.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-162021
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Skat
Overemner-emner
Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Opkrævning, rentesats
Resumé

I overensstemmelse med opkrævningslovens § 7, stk. 2, fastsættes renten til 0,2 pct. pr. 1. januar 2007.

Reference(r)

Opkrævningsloven § 7, stk. 2

Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2006-3 G.6

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2006-3 F.12

Under henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,2 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2007.