Dato for offentliggørelse
10 Apr 2006 14:58
Serienummer
E nr. 125
Resumé

Vejledningen beskriver reglerne om udenlandske lønmodtagere, der af deres udenlandske arbejdsgiver arbejdsudlejes til en dansk virksomhed. Den omfatter reglerne om skattepligt, den danske virksomheds indeholdelsespligt samt beregning, angivelse og betaling af AM-bidrag, SP-bidrag og 30 pct. A-skat.

Vejledningen findes også på engelsk, med titlen International hiring out of labour. Gå til engelsk version.

Hvad er nyt?
Opdatering af vejledningen, så den beskriver gældende regler, satser mv. for 2006 og frem.
Gyldig til
29. juni 2008