Hvis du lejer eller får stillet udenlandsk arbejdskraft til rådighed, der har udenlandsk arbejdsgiver, skal du tilbageholde 8 procent AM-bidrag og 30 procent skat, når du betaler regningen for leje af arbejdskraften. Det gælder både, når du lejer den udenlandske arbejdskraft direkte fra den udenlandske arbejdsgiver, og når lejeaftalen er formidlet og faktureret gennem en anden virksomhed eller et vikarbureau.

Det er dit ansvar, at skatten bliver betalt. Du skal selv betale skatten, hvis du glemmer at tilbageholde den, når du afregner med arbejdsgiveren. Hvis du aftaler med den udenlandske arbejdsgiver, at han skal tage sig af skatten, og han laver fejl, er det også dig, der kommer til at betale skatten.

Sådan skal du opgøre arbejdsudlejeskatten

Den udenlandske arbejdsgiver skal give dig dokumentation for medarbejderens bruttoindkomst. Bruttoindkomsten er beskrevet i afsnittet Hvad skal du gøre som udenlandsk arbejdsgiver.

Du skal beregne 8 procent AM-bidrag og 30 procent arbejdsudlejeskat af bruttoindkomsten. Du skal tilbageholde skatten i betalingen til den udenlandske arbejdsgiver. Arbejdsgiveren afregner skatten med sine medarbejdere.

Du skal tilbageholde 8 procent og 30 procent af den samlede betaling til arbejdsgiveren, hvis han ikke giver dig dokumentationen.

Hvis du har sikret dig, at den lejede medarbejder er socialt sikret i hjemlandet, skal du frem til den 31. december 2010 ikke tilbageholde 8 procent AM-bidrag. Du skal have en blanket E101 eller en erklæring om social sikring i hjemlandet. Reglerne om AM-bidrag og social sikring er beskrevet i afsnittet Hvad skal du gøre, hvis du som udenlandsk lønmodtager skal betale arbejdsudlejeskat.

Fra den 1. januar 2011 kan arbejdsudlejede ikke længere blive fri for at betale AM-bidrag.

Sådan skal du indberette og betale arbejdsudlejeskatten

Du skal lave en liste over lejede medarbejdere og deres skat hver måned. Løn og skat skal være i danske kroner, og du skal bruge dagskursen på det tidspunkt, hvor skatten og bidragene er tilbageholdt. Du kan bruge blanket blanket 01.010. Rettelser til blanketten kan du lave på blanket blanket 01.011.

Blanketten skal sendes til:

Skat Syddanmark
Udland-Bruttoskat
Postboks 501
Adgangsvejen 3
6700 Esbjerg

Du skal betale skatten senest den 10. i måneden, der følger efter den måned, hvor skatten er tilbageholdt. "Store virksomheder", der er omfattet af "fremrykket afregning", skal betale skatten senest den sidste bankdag i den måned, hvor skatten er tilbageholdt.

Du skal betale skatten til:

Danske Bank
Statens koncernbetalinger
Girostrøget 1
DK-0800 Høje Taastrup, Danmark

Kreditornummer: 86051699
Kodeart 73
Bemærkninger: Dit CVR-nummer skal oplyses.

Betalinger fra udlandet skal du indsætte på SKATs kontonummer: DK6202164069071597 i Danske Bank (swift code DABADKKK).

Ved for sen betaling pålægger SKAT renter.