På denne side kan du få hjælp til at indberette feriepenge for dine medarbejdere for overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

I overgangsåret skal du indberette feriepenge for alle typer medarbejdere: Timelønnede, funktionærer og fratrædende funktionærer. Funktionærer er medarbejdere med ret til løn under ferie. Vær opmærksom på, at nogle feriepenge skal indberettes som bruttoferiepenge (før skat).

Du kan også læse om feriepenge optjent efter den 1. september 2020 (ny ferielov)

Guide til indberetning af feriepenge for overgangsåret

Log på og indberet feriepenge for overgangsåret (1/9 2019 - 31/8 2020)

I overgangsåret indefryses alle optjente feriepenge i en ny fond, "Lønmodtagernes Feriemidler". Fonden udbetaler først feriepengene, når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Arbejdsgiver må derfor ikke udbetale feriepenge fra overgangsåret.

Når du indberetter for overgangsåret, skal du være særligt opmærksom på 3 ting:

 • Du skal indberette feriepenge for alle medarbejdere:
  • Timelønnede (medarbejdere uden ret til løn under ferie)
  • Funktionærer (medarbejdere med ret til løn under ferie)
  • Fratrædende funktionærer (medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen i overgangsåret).
 • Feriepengene kan også indberettes som bruttoferiepenge (før skat) alt efter medarbejdernes lønperioder, overenskomster og fratrædelsesdatoer.
 • Der er nye felter i eIndkomst - mens andre er udgået.

Du kan læse mere under den enkelte medarbejdertype på denne side.

Er du er i tvivl om, hvordan du skal indberette for den enkelte medarbejder? Så prøv vores guide til feriepenge.

En timelønnet medarbejder optjener feriepenge og er ikke omfattet af funktionærloven.

Sådan indberetter du

Du skal løbende indberette feriepenge for dine timelønnede medarbejdere til eIndkomst. Hvordan du skal indberette, afhænger af, hvem der skal udbetale feriepengene. Få hjælp til at indberette for en timelønnet i vores guide til feriepenge.

Læs mere i vejledningen om, hvordan du indberetter feriepenge for en timelønnet.

Rettelser

Du skal altid rette fejl hurtigst muligt. Husk også, at du altid skal rette fejl i feriepenge i den lønperiode, hvor fejlen er.

Hvis du har skrevet et medarbejdernummer i din oprindelige indberetning, skal du skrive det samme medarbejdernummer sammen med rettelsen.

Læs mere om, hvordan du retter i indberetningsvejledningen.

Placering af feriepengene

Der er 3 forskellige muligheder alt efter, hvordan feriepengene skal udbetales:

 • FerieKonto eller en feriekasse
  Nettoferiepengene indbetales løbende i overgangsåret til FerieKonto eller en feriekasse. Efter den 1. september 2020 opgør FerieKonto eller feriekassen saldoen for hver medarbejder og indbetaler beløbet til den nye fond. Fonden udbetaler feriepengene til medarbejderen, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsgiveren eller administrativ ferieudbetaler indbetaler til fonden
  Fonden udbetaler nettoferiepengene, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsgiver beholder feriepengene
  Fonden opkræver bruttoferiepengene hos arbejdsgiveren, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.

Funktionærer er medarbejdere, der har ret til løn under ferie. Dette afsnit handler kun om funktionærer, der er ansat på arbejdspladsen både før og efter den 31. august 2020, hvor overgangsåret slutter. De kaldes også "fortsættende funktionærer".

Sådan indberetter du

Du skal indberette bruttoferiepenge (før skat) for dine funktionærer til eIndkomst. Du kan vælge mellem 2 måder at indberette feriepenge på:

 • løbende indberetning sammen med lønnen. Slutdato for lønperioden skal være i overgangsåret.
 • én samlet indberetning senest den 31. december 2020.

Få hjælp til at indberette for en timelønnet i vores guide til feriepenge.

Læs mere i vejledningen om, hvordan du indberetter feriepenge for en funktionær.

Hvis medarbejderen stopper i overgangsåret

Hvis medarbejderen stopper på arbejdspladsen i overgangsåret, kan du læse mere om indberetning under "Fratrædende funktionærer" på denne side.

Rettelser

Du skal altid rette fejl hurtigst muligt. Husk også, at du altid skal rette fejl i feriepenge i den lønperiode, hvor fejlen er.

Hvis du har skrevet et medarbejdernummer i din oprindelige indberetning, skal du skrive det samme medarbejdernummer sammen med rettelsen.

Læs mere om, hvordan du retter i indberetningsvejledningen.

Placering af feriepengene

Arbejdsgiveren kan vælge mellem at indbetale til fonden eller beholde bruttoferiepengene selv:

 • Indbetaling til fonden
  Fonden udbetaler nettoferiepengene, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet (førtidspension, efterløn, flexydelse, flytter til udlandet).
 • Arbejdsgiver beholder feriepengene
  Fonden opkræver bruttoferiepengene hos arbejdsgiveren, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet (førtidspension, efterløn, flexydelse, flytter til udlandet).

Fratrædende funktionærer er medarbejdere med ret til løn under ferie, der stopper på arbejdspladsen i overgangsåret.

Sådan indberetter du

Hvordan du skal indberette, afhænger både af, hvem der skal udbetale feriepengene - og om du har indberettet feriepenge løbende eller ikke endnu. Få hjælp til at indberette for en fratrædende funktionær i vores guide til feriepenge.

Hvis medarbejderen har ferie til gode fra ferieåret 2019, skal du indberette den som en almindelig fratrædelse med medarbejderens tilgodehavende feriedage og nettoferiepenge (efter skat).

Læs mere i vejledningen om, hvordan du indberetter feriepenge for en fratrædende funktionær.

Rettelser

Du skal altid rette fejl hurtigst muligt. Husk også, at du altid skal rette fejl i feriepenge i den lønperiode, hvor fejlen er.

Hvis du har skrevet et medarbejdernummer i din oprindelige indberetning, skal du skrive det samme medarbejdernummer sammen med rettelsen.

Læs mere om, hvordan du retter i indberetningsvejledningen.

Placering af feriepengene

Der er 3 forskellige muligheder alt efter, hvordan feriepengene skal udbetales:

 • FerieKonto eller en feriekasse
  Nettoferiepengene indbetales løbende i overgangsåret til FerieKonto eller en feriekasse. Efter den 1. september 2020 opgør FerieKonto eller feriekassen saldoen for hver medarbejder og indbetaler beløbet til den nye fond. Fonden udbetaler feriepengene til medarbejderen, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsgiveren eller administrativ ferieudbetaler indbetaler til fonden
  Fonden udbetaler nettoferiepengene, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsgiver beholder feriepengene
  Fonden opkræver bruttoferiepengene hos arbejdsgiveren, når medarbejderen kan gå på folkepension eller forlader arbejdsmarkedet.

Skattestyrelsen kan svare på spørgsmål om, hvordan du indberetter feriepenge for overgangsåret til eIndkomst.

Hvis du har spørgsmål om andre ting, kan du få hjælp hos Erhvervsstyrelsen (virk.dk) eller Lønmodtagernes Feriemidler (Feriefonden).

Feriepengene vil blive beskattet med den trækprocent, man har på udbetalingstidspunktet.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.