DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
24-05-22Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal2022-06-24 23:59Skattestyrelsen
24-05-22Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5 - genoptagelse - udkast til styresignal.2022-06-22 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 19822022-06-02 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2022-06-02 23:59Skattestyrelsen
25-04-22Udkast til styresignal – Praksisændring – Registreringsafgift – Værdifastsættelse af brugte køretøjer – klargøringsfradrag – vedligeholdelsesstand - registreringstidspunkt2022-05-23 10:26Motorstyrelsen
05-04-22Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder2022-05-10 23:59Skattestyrelsen
06-01-22Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser – praksisændring – genoptagelse2022-02-03 23:59Skattestyrelsen
16-12-21Ændring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - udkast til styresignal2022-01-24 23:59Skattestyrelsen
11-11-21Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – Genoptagelse2021-12-09 23:59Skattestyrelsen
21-12-20Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
30-11-20Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
05-05-20Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2020-06-02 23:59Skattestyrelsen
17-02-20Praksisændring og genoptagelse - hæftelse iht. chokoladeafgiftsloven § 29, stk. 2 - udkast til styresignal2020-03-13 23:59Skattestyrelsen