DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
21-04-23Udkast til styresignal - Genoptagelse og ændring af praksis ved udsøgning af annoncemateriale til brug for værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport2023-05-22 00:00Motorstyrelsen
21-04-23Udkast til styresignal - Genoptagelse og ændring af praksis i forhold til fristen for at udføre køretøjer, som er anmeldt til eksport2023-05-22 00:00Motorstyrelsen
01-03-23Præcisering af praksis vedrørende afrunding af afgiftsbeløb efter tinglysningsafgiftslovens § 2 – udkast til styresignal2023-03-30 07:59Skattestyrelsen
07-07-22Udkast til styresignal - praksisændring - momsfritagelse - sportsaktiviteter - ændring af praksis2022-09-01 23:59Skattestyrelsen
07-07-22Udkast til styresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af skoleundervisning2022-09-15 23:59Skattestyrelsen
07-07-22Udkast til styresignal - Praksisændring - Momsfritagelse af faglig undervisning2022-09-15 23:59Skattestyrelsen
07-07-22Udkast til styresignal - Præcisering - Momsfritagelse af aftenskoler, daghøjskoler og folkeuniversiteter2022-09-15 23:59Skattestyrelsen
14-06-22Udkast til styresignal - Momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - forvaltningsbegrebet - softwareli-censer og skattemæssige opgaver - Genoptagelse2022-09-01 23:59Skattestyrelsen
14-06-22Udkast til styresignal - forvaltning af investeringsforeninger - ophævelse af adgang til delvis momsfritagelse - Genoptagelse2022-09-01 23:59Skattestyrelsen
14-06-22Pensionsinstitutter - betingede garantier - investeringsforeninger i momslovens forstand - præcisering - udkast til styresignal2022-09-01 23:59Skattestyrelsen
14-06-22Investeringsforeninger - afdelinger - pensionsprodukter/-ordninger - momsfritagelse - praksisændring - genoptagelse - udkast til styresignal2022-09-01 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 19822022-06-02 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2022-06-02 23:59Skattestyrelsen
06-01-22Udkast til styresignal - Fordeling af vederlag mellem momspligtige og momsfri varer og/eller ydelser – praksisændring – genoptagelse2022-02-03 23:59Skattestyrelsen
11-11-21Udkast til Styresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser – Genoptagelse2021-12-09 23:59Skattestyrelsen
21-12-20Udkast til styresignal - Regulering / Berigtigelse af fradrag vedrørende moms på fast ejendom - Præcisering2021-02-01 23:59Skattestyrelsen
30-11-20Endelig opgørelse af den delvise momsfradragsret - Præciserende styresignal2021-01-20 23:59Skattestyrelsen
05-05-20Udkast til styresignal vedrørende +/- 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2020-06-02 23:59Skattestyrelsen
03-10-22Ejendomsvurdering – tilbageregning og regulering af ejendomsværdien – præcisering af praksis – udkast til styresignal2022-10-31 15:00Vurderingsstyrelsen