Dato for offentliggørelse
25 Nov 2021 06:51
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (LBK. nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2021, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0731-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen