Dato for offentliggørelse
07 Feb 2020 14:18
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen er ny og handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2019.

Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 927 af 26. juni 2018, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Hvis I har registreret jer, men ikke har noget at indberette, skal I sende en mail til os. Skriv jeres cvr-nummer og at I ikke har noget at indberette for kalenderåret 2019 i en mail til ekapital@sktst.dk.

Vejledningen er opdateret og ændret som følger:

Version 1.4

►I kan nu søge efter den enkelte udlodning og finde kvitteringen for den enkelte udlodning. Læs mere om dette i afsnit 6.3.

I vil kunne downloade en csv fil med jeres søgeresultat for jeres udlodninger. Læs mere om dette i afsnit 6.3. Denne funktion er klar i uge 7.

Fejllister og advislister er flyttet til afsnit 6.4 (før 6.3). Fejlliste er opdateret.

Afsnit 10 bilag 4 er opdateret med at det er vigtigt, at de medarbejder der skal indberette får både se indberetning og indberet rettigheden. 

Enkeltvis indberetning bliver ikke klar for indkomstår 2019. Der vil derfor ikke kunne foretages rettelser via enkeltvis indberetning. Rettelser skal ske via fil. Funktionen bliver klar for indkomstår 2020.◄

Version 1.3

Afsnit 0.1 status på udviklingssystemet

Indberetning kan ske via fil fra den 16. januar 2020.

Fremsøgning af den enkelte udlodning og kvittering for denne udlodning vil først være tilgængelig den 28. januar 2020.

►Enkeltvis indberetning bliver klar for indkomstår 2020.◄

Afsnit 6.2.2 behandlingsrapport

Behandlingsrapport er nu tilgængelig.

Version 1.2

Afsnit 0.1 status på udviklingssystemet
I kan nu validere fil. Behandlingsrapport er ikke tilgængelig, men I vil modtage en svarfil.

Afsnit 6.4 Fejllister og advislister
Fejl- og advisliste er udarbejdet.

Version 1.1

Afsnit 0.1 Status på udviklingen af indberetningssystemet
I afsnit 0.1 finder I nye oplysninger om, hvornår I kan starte validering af data.

Afsnit 1.3.1 Sådan bliver I registreret for indberetningspligten
Så er der åbnet op for, at I kan blive registreret for indberetningspligten. Se hvordan i afsnit 1.3.1.

Afsnit 1.4.1 Andelshaverens cvr/se-nr. er ophørt
Det er præciseret i afsnit 1.4.1, at I skal indberette om cpr-nr. på den person I udbetaler udlodningen til, når en andelshavers virksomhed er ophørt og cvr/se-nr. dermed er afmeldt i Erhvervsstyrelsen.

Afsnit 4.3.6 I har ikke cpr-nr. på andelshaveren
Læs i afsnit 4.3.6 om hvordan I skal indberette om en udlodning, der er foretaget til en person, som I mangler cpr-nr. på.

Afsnit 3.3 Husk at bestille certifikater
Nyt afsnit 3.3 om certifikater. Hvordan I bestiller certifikater og hvordan I får certifikaterne registreret i TastSelv Erhverv. 

Afsnit 3.4 Giv rettigheder til medarbejder eller virksomheden
I afsnit 3.4 finder I oplysninger om, at I skal tildele rettigheder i TastSelv Erhverv.

Afsnit 3.5 Hvis I vil bruge dataleverandør/bureau
I afsnit 3.5 kan I finde oplysninger om, hvordan I giver et bureau adgang til at indberette på vegne af jer.

Afsnit 10, bilag 4 Guide til jer der vil indberette via et bureau
I bilag 4, afsnit 5 finder I en guide til, hvordan I og bureauet bliver sat op til at bureauet kan indberette på jeres vegne.

ISBN-nummer
978-87-417-0832-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen