Dato for offentliggørelse
30 Sep 2020 14:46
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning om udlodning af kapitalfondsmidler i andelsforeninger for indkomståret 2020.

Vejledningen gælder for andelsforeninger, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3, der udlodder kapitalfondsmidler til eksisterende eller ophørte andelshavere. 

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningslov (lov nr. 1536 af 19. december 2017 med senere ændringer).  Indberetningen om kapitaludlodninger fra andelsforeninger følger reglerne i skatteindberetningslovens § 30 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning m.v. med senere ændringer. 

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2020, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0902-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen