Dato for offentliggørelse
05 Oct 2022 08:43
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af investorfradrag, som er omfattet af investorfradragsloven jf. lov nr. 1707 af 27. december 2018.

Vejledningen gælder for selskaber, som modtager kapitalindskud, der danner grundlag for investorfradrag efter investorfradragsloven.
Vejledningen gælder for investorfradragsfonde, der foretager kapitalindskud, der danner grundlag for investorfradrag efter investorfradragsloven.   

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr.  1754 af 30. august 2021 med senere ændringer). Indberetning om investorfradrag følger reglerne i skatteindberetningslovens § 29 a for selskabers indberetning og § 29 b for investorfradragsfondes indberetning, samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020 med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning for indkomståret 2022 om indberetning af kapitalindskud i selskaber (investorfradrag).

ISBN-nummer
978-87-417-0955-0
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen