Der er kommet nye regler om indberetning af kapitalindskud i selskaber, der danner grundlag for investorfradrag.

Det betyder, at personer kan få fradrag for investeringer i visse små og mellemstore selskaber, der er unoterede, og som befinder sig i en opstartsfase.

Det er en betingelse for fradraget, at selskabet (også kaldet målselskabet) indberetter om investeringen. Er der tale om en indirekte investering i målselskabet via en investorfradragsfond, skal investorfradragsfonden også indberette om investeringen.

Se driftslog for værdipapirer

Målselskaber

Alle selskaber, der modtager kapitalindskud, der er fradragsberettiget efter investorfradragsloven har pligt til at indberette, såfremt investor har meddelt, at der ønskes fradrag.

Der er en række betingelser, som målselskabet skal opfylde, hvis direkte eller indirekte erhvervelse af aktier i selskabet skal kunne danne grundlag for investorfradrag.

Der er bl.a. tale om følgende betingelser:

 • Målselskabet beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 50 mio. euro eller en samlet årlig balance på højst 43 mio. euro.
 • Målselskabets aktier må ikke være optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.
 • Målselskabets skal være i en vækstfase og selskabets virksomhed må ikke i det væsentlige bestå i passiv kapitalanbringelse.
 • Målselskabet må ikke de seneste 3 år før investeringen have udloddet mere end selskabets regnskabsmæssige resultat efter skat.

Læs mere om betingelserne for målselskabet (Den juridiske vejledning).

Der er også en række betingelser, som investor skal opfylde for, at der kan opnås fradrag for investeringen. Læs om de betingelser, investor skal opfylde (Den juridiske vejledning).

Investorfradragsfonde

Indskuddet af kapital kan ske ved direkte investering eller ved indirekte investering gennem en ny særlig type alternativ investeringsfond; en investorfradragsfond. Investorfradragsfonden skal indberette om investeringer, der danner grundlag for investorfradrag.

En investorfradragsfond skal have til formål at skabe afkast til investorerne ved investeringer i målselskaber, der opfylder de nævnte betingelser.

Indberetning skal foretages i dette skema (excel)

Indberetningsvejledning om investorfradrag 2022

Indberetningsvejledning om investorfradrag 2021

Indberetningsvejledning om investorfradrag 2020

Indberetningsvejledning om investorfradrag 2019

Målselskaber og indberetning af statsstøtte for kapitalindskud  

Investorfradraget indebærer statsstøtte til målselskabet og oplysninger om kapitalindskuddet skal offentliggøres i Europa-kommissionens statsstøtteregister. Målselskabet skal derfor give følgende yderligere oplysninger, hvis kapitalindskuddet overstiger 500.000 euro:

 • Branchekode.
 • Det samlede beløb, som selskabet i årets løb har modtaget i kapitalindskud omfattet af investorfradragsloven.

Her finder du blanketten til indberetning af statsstøtte for kapitalindskud (virk.dk)

Kontakt os, hvis I har spørgsmål

Har I spørgsmål til indberetning af kapitalindskud, kan I sende dem til eKapital@sktst.dk (skriv "Kapitalindskud" i emnefeltet) eller ring til 72380210.

I kan også sende spørgsmål via TastSelv Erhverv:

 1. Log på TastSelv Erhverv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg eKapital
 5. Vælg Øvrigt
 6. Skriv spørgsmålet og tryk Send.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.