Dato for offentliggørelse
18 Oct 2022 10:25
Serienummer
S nr. 100
Resumé

Vejledning beskriver, hvad konto- og depotfører  skal gøre, hvis de har uidentificerede konti eller depoter, og disse er omfattet af den statslige inddragelse. Vejledningen beskriver det retslige grundlag og hvornår en konto eller et depot er uidentificeret. Desuden beskriver vejledningen, hvordan disse konti og depoter skal indberettes og indmeldes til Skattestyrelsen. 

Reglerne om inddragelse af konti og depoter følger af skatteindberetningslovens § 53 (lov nr. 1754 af 30. august 2021 med senere ændringer). 

Hvad er nyt?

Vejledning om statslig inddragelse af uidentificerede konti og depoter, version 1.0.

ISBN-nummer
978-87-417-0979-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen