I henhold til ligningslovens § 7 K, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001.

1. Udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet

Efter ligningslovens § 7 K, stk. 1, er legater, der er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, skattefri for modtageren, i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.

Der er skattefrihed for legater svarende til de dokumenterede, faktiske udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet.

Hvis der rejses i egen bil eller motorcykel beregnes beløbet for sædvanlige udgifter til rejse på grundlag af satsen i ligningslovens § 9 C, stk. 1. Satsen er i 2002 fastsat til 1,58 kr. pr. km, jf. cirkulære nr. 209 af 14. december 2001 (TSS-cirkulære 2001-40).

2. Udgifter til logi, kost og småfornødenheder

Legater, som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri for modtageren, i det omfang de anvendes til dækning af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder på studiestedet.

Legatmodtageren kan ved beregningen af sædvanlige udgifter til logi, kost og småfornødenheder anvende standardsatserne i ligningslovens § 9 A, stk. 2 eller de dokumenterede, faktiske udgifter.

Satsen for kost og småfornødenheder er 374 kr. pr. døgn og for logi er satsen 160 kr pr. døgn, jf. cirkulære nr. 211 af 18. december 2001 (TSS-cirkulære 2001- 43).

Standardsatsen i ligningslovens § 9 A, stk. 2, til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder kan kun benyttes i de første 12 måneder af opholdet på studiestedet. Herefter kan de dokumenterede, faktiske udgifter anvendes. Logisatsen kan fortsat anvendes.

3. Cirkulæret har virkning fra den 1. januar 2002 og afløser cirkulære nr. 3 af 4. januar 2001 (TSS-cirkulære 2001-02).

Ole Kjær

/Ebbe Willumsen