Nu kan virksomheder se en status over deres forsendelser i EMCS uden at logge på. Det sker ved at benytte systemet ARC Follow-up, som giver et overblik over en forsendelse i EMCS ud fra forsendelsens ARC-nummer (Administrative Reference Code).

ARC Follow-up kan bruges af virksomheder i alle EU-lande, og det bygger på data, som EU-Kommissionen modtager fra it-systemer i de forskellige EU-lande.

Det er kun muligt at se beskeder, hvor der er ændret status. Data opdateres hvert 30. minut. 150 dage efter endelig status kan der ikke længere søges på en forsendelse i ARC Follow-up.

Informationen i ARC Follow-up er kun til orientering, og data er derfor ikke bindende for hverken de nationale myndigheder eller Kommissionen.

Bemærk, at bogstaver i ARC-nr. skal skrives med stort (fx DK).

Søg på ARC-nummer i ARC Follow-up (EU-kommissionens hjemmeside)