Skatteforvaltningen har mange digitale løsninger. De understøtter alt fra den enkelte borgers indberetning af sit kørselsfradrag til store virksomheders indbetaling af skat for tusinder af medarbejdere.

Jo bedre vi forstår brugerne af vores løsninger, jo mere kan vi gøre for, at løsningerne gør det lettest muligt at indberette og indbetale til os. Derfor inddrager vi brugerne med undersøgelser og tests, når vi udvikler nye eller ændrer i eksisterende løsninger. 

Vores inddragelse af brugerne afhænger af, hvor vi er i arbejdet med den nye løsning.

Interviews

I starten af arbejdet laver vi typisk interviews for at finde ud af, hvordan en opgave ser ud med borgerens eller virksomhedens øjne.

Et interview kan fx handle om, hvordan en virksomhed opgør sit regnskab forud for en momsindberetning, eller hvordan en borger kontrollerer oplysningerne på sin årsopgørelse. Altså hvad der sker før eller efter mødet med vores løsning.

Når vi kan se den samlede opgave med borgerens eller virksomhedens øjne, så kan vi nemlig bedre tilpasse vores løsning den opgave.

Tests

Med viden fra vores interviews bygger vi typisk en prototype af den nye løsning. En prototype er en slags testversion af løsningen. Den gemmer ikke data og laver ikke beregninger, men den ligner den løsning, vi vil bygge.

Prototypen bruger vi til at lave brugertests. De består oftest af en række opgaver, som vi beder brugere om at løse i prototypen. Ved at se, hvilke opgaver brugerne har svært ved at løse og høre deres kommentarer undervejs, kan vi lære hvor prototypen ikke fungerer, og hvor løsningen derfor ikke er god nok. Så kan vi lave et nyt bud og teste igen.

Nogle brugertests afholder vi hos os selv, andre laver vi ude hos brugerne, og andre igen afholder vi via en webløsning, så brugerne kan teste fra deres eget hjem eller virksomhed.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen udvikler nye løsninger for hele Skatteforvaltningen. Derfor vil det ofte være dem, der inviterer til at deltage i en undersøgelse eller test.

I øjeblikket laver vi disse tests og undersøgelser:
Vi tester / undersøger Periode Gennemføres af
Brugertest af momsløsningen Uge 2 og 4 Skattestyrelsen sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen