Dato for udgivelse
15 Jun 2007 11:49
Gyldig til
20 Dec 2010 12:54
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Fra d. 15. juni 2007 er grænsen for, hvor mange penge man må have med ved ind- eller udrejse af Danmark uden at angive det, ændret til 10.000 euro.


Fra d. 15. juni er reglerne ændret for, hvor mange penge man må have med ved ind- eller udrejse af Danmark uden at angive det.

Ændringen betyder, at der nu skal angives, hvis en rejsende tager penge svarende til 10.000 euro eller mere med ved ind- eller udrejse. 10.000 euro svarer til ca. 75. 000 kr. Den tidligere beløbsgrænse var 15.000 euro.

Beløbsgrænsen gælder, uanset hvilken valuta, der medbringes, og uanset om pengene er i fx kontanter, rejsechecks eller værdipapirer.

Rejser man med mere end 10.000 euro, skal man udfylde en blanket og aflevere den til SKAT dér, hvor man passerer grænsen. Blanketten findes på SKATs hjemmeside, vælg Borger - Blanketter - blanket nr. 12.020, eller kan udleveres ved henvendelse til skattecentrene.

Hvis beløb over 10.000 euro ikke oplyses, kan man risikere en bøde eller at få tilbageholdt pengene.

SKAT har udarbejdet en pjece med vejledning om reglerne: Når du har store pengebeløb med på rejsen. Pjecen med vejledning om reglerne findes der, hvor man passerer den danske grænse og på www.skat.dk - Borger.

Beløbsgrænserne er ændret som følge af en harmonisering af beløbsgrænserne i EU. Tidligere bestemte de enkelte lande selv grænsen for, hvornår der skulle angives.