Dato for offentliggørelse
03 Feb 2010 17:06
Serienummer
P nr. 81
Resumé

Vejledningen beskriver en række regler for de varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt på reglerne om moms, privatbenyttelsesafgift og hvornår ejere/brugere af varebiler skal betale skat af at køre i bilen. 

Vejledningen ligger fysisk under vejledninger til virksomheder, men kan også være relevant for borgere. Se vejledningen her.

Hvad er nyt?
Praksis er ændret sådan, at reglerne for, hvilken kørsel der er tilladt for varebiler, er ens for alle køretøjer på gule nummerplader op til 4 tons. Vi præciserer, at reglerne ikke gælder for de køretøjer, der er fritaget for registreringsafgift.
ISBN-nummer
978-87-7059-790-6