Dokumentets dato
27 Jun 2003
Dato for offentliggørelse
27 Jun 2003 11:26
Dokumenttype
TSS-cirkulære
Cirkulærets nummer
2003-15
Ansvarlig fagkontor
Planlægningsafdelingen; Skattekontrolkontoret
Sagsnummer
99/02-0511-00062
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C20030007709-regl

I medfør af § 29 i bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning bestemmes det hermed, at ToldSkat Selskabsrevisionen er skatteansættende myndighed for de i bilag 1 nærmere angivne juridiske personer og disses eventuelle sambeskattede datterselskaber.

Cirkulæret træder i kraft 1. juli 2003.

Samtidig ophæves cirkulære nr. 27 af 28. marts 2003 (TSS-cirkulære 2003-9).

Ole Kjær

/Preben Bialas

Bilag
Bilag 1