Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit A.A.8.3.6 Genoptagelse som følge af underkendelse af praksis