På denne side kan du holde dig opdateret om:

  • Drift: Aktuelle forstyrrelser i driften.
  • Servicevindue: Planlagt servicevindue, hvor du i en periode ikke kan indberette eller hente oplysninger.
  • Information: Relevant information og udgivelse af nye vejledninger.

Se arkiv for den gamle driftslog for eKapital

Abonner som RSS

Drift for Pension

LøstSkift af OCES2 til OCES3 certifikater til PAF webservice17-04-2023 kl. 15:2211-05-2023 kl. 11:34

PAF webservice DEMO skifter til at understøtte og anvende OCES3 d. 23. maj kl 12.00.

17-04-2023 15:22:00
LøstProblemer med PAF indberetning30-03-2023 kl. 12:1131-03-2023 kl. 14:39

PAF-systemet kører og der kan indberettes igen. 

30-03-2023 12:11:00
LøstPensionsafgift: Skattestyrelsens certifikat udskiftes 29.03.15-03-2023 kl. 15:1930-03-2023 kl. 12:23

Skattestyrelsens certifikat er udskiftet. 

15-03-2023 15:19:00
LøstRente er ude af drift21-02-2023 kl. 10:2721-02-2023 kl. 10:34

Rentesystemet er i drift igen

21-02-2023 10:27:00
LøstPensionsdiverse/Rente - fejl ved indberetning til 201706-10-2022 kl. 14:3711-11-2022 kl. 12:39

Det er nu muligt at indberette til indkomstår 2017. Dette gælder for alle 5 rentesystemer, Pensionsdiverse, Udlån, Indlån, Pantebreve og Prioritetslån. 

06-10-2022 14:37:00

Se alle driftsmeddelelser

Servicevindue for Pension

Servicevindue lørdag 20.05.2023 – søndag 21.05.202315-05-2023 kl. 12:4515-05-2023 kl. 12:45

eKapitals systemer vil ikke være tilgængelige lørdag d. 20. maj 2023 fra kl. 07.30 til kl. 13.30 samt lørdag d. 20. maj 2023 fra kl. 20.30 til søndag d. 21. maj 2023 kl. 06.00. 

15-05-2023 12:45:00
PAL/PAF servicevindue 20.05.-21.05.202312-05-2023 kl. 09:3812-05-2023 kl. 09:38

Grundet servicevindue er login til PAL og PAF via TastSelv erhverv ikke mulig i perioden lørdag den 20. maj 2023 kl. 20.30. til søndag den 21. maj 2023 kl. 06.00.  

12-05-2023 09:38:00
Servicevindue på FTPs Gateway d. 20. og 21. maj 202310-05-2023 kl. 11:0010-05-2023 kl. 11:00

FTPs Gateway er utilgængelig i perioden lørdag den 20. maj 2023 fra kl. 20.30 til søndag den 21. maj 2023 kl. 06.00.

10-05-2023 11:00:00
Servicevindue på FTPs Gateway d. 12 og 19. april 202304-04-2023 kl. 11:0104-04-2023 kl. 11:01

TFE - Testmiljøet er ikke tilgængeligt d. 12. april 2023 i tidsrummet kl. 18.30 til 19.30

PROD - Produktion er ikke tilgængeligt d. 19. april 2023 i tidsrummet kl. 18.30 til 19.30

04-04-2023 11:01:00
Servicevindue på FTPs Gateway d. 8. og 15. marts 202306-03-2023 kl. 10:3206-03-2023 kl. 10:32

TFE - Testmiljøet er ikke tilgængeligt d. 8. marts 2023 i tidsrummet kl. 18.30-19.30

PROD - Produktion er ikke tilgængeligt d. 15. marts 2023 i tidsrummet kl. 18.30-19.30

06-03-2023 10:32:00

Se alle servicevinduer

Information om Pension

Invitation til Informationsmøde Årsultimo 202330-05-2023 kl. 15:2630-05-2023 kl. 15:26

Skattestyrelsen inviterer til informationsmøde Årsultimo 2023,

Torsdag den 8. juni 2023 fra kl. 9:00 - 13:00.

Mødet foregår via Microsoft Teams. OBS: Mødet må ikke optages.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Tidspunkt

Program

09:00-09:45

1. Velkomst

2. Tværgående emner, rente-, pension- og værdipapirområdet

a. Status indberetning af ejerandele på depoter og indlåns- og udlånskonti

b. Status statslig inddragelse af konti og depoter

c. Institutioner mv. undtaget for indberetningspligten - grundlag for undtagelse

d. Indberetning efter den ordinære indberetningsperiode (efter 1. marts) - krav om underretning

e. Opdatering af indberetningsvejledninger

f. Nedlukning af NemID og overgang til MitID, genregistrering af certifikater 

09:45-10:00

Pause

10:00-10:45

3. Renteområdet

3.1 Status på indberetning til Årsultimo 2022

3.2 Ændringer til indberetningssystemerne 2023

a. Prioritetslån – nyt felt til BFE-nummer

3.3 Præcisering og opmærksomhedspunkter

a. Indberetning af renter efter forfaldsprincippet - henstand med rentebetaling

b. Indberetning af restgæld på lån - inkassoomkostninger

c. Indberetning af løbende provisioner

d. Indberetning om kautionist hvor denne dækker låntagers forpligtigelse

e. Indberetning efter netto- eller bruttoprincippet

f. Rentedekort på konto med opsigelsesvarsel (aftalekonto)

g. Korrektion og fejlrettelse af tidligere indberettede oplysninger 

3.4 Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetning om alle ejere/ejerandele

10:45-11:00

Pause

11:00-11:45

4. Pensionsområdet

4.1 Status på indberetning til Årsultimo 2022

4.2 Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Skattekode 27 - Supplerende pension

b. Elektronisk registreringsblanket

c. Korrektioner efter Pensionsbeskatningslovens §22 F

d. Rettelser af indberetninger til PERE

e. Diskvalificerende pensionsudbetalinger - hvornår bliver man disket?

f. Præcisering af prioriteringsreglen 

11:45-12:00

Pause

12:00-13:00

5. Værdipapirområdet

5.1 Status på indberetning til Årsultimo 2022

5.2 Ny lovgivning

a. Ændring af Kildeskattebekendtgørelsen

b. Ændringer i sortlistede lande (44 pct.)

5.3 Ændringer til indberetningssystemerne 2023

a. Opdeling af indberetning om henholdsvis beholdninger og udbytte/geninvestering ved indberetning til IFPA individ 2235

b. Diverse tilpasninger af indgangstesten til IFPA individ 2235

c. Ændring i AKSA og BHOL så depottypekode 2 (medarbejderaktiedepot) ikke længere kan anvendes i indberetningen

d. Ny indberetningsløsning til Aktiesparekontoen

e. Fil indberetning AKSA via NTSE, medarbejderaktier, investorfradrag og små mængder alm. køb/salg

5.4 Præciseringer og opmærksomhedspunkter

a. Pligtig til at foretage handelsindberetninger når en børneopsparing med værdipapirer frigives

5.5 Forventede ændringer for kommende år

a. Indberetning om ejerandele når depot ejes i sameje mellem mere end 2, herunder ny ejerstatuskode og kode for rentenyder/kapitalejer 

Som det fremgår af programmet, er det delt op i 4 hovedpunkter,

  • Kl. 09:00-09:45: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
  • Kl. 10:00-10:45: Renteområdet
  • Kl. 11:00-11:45: Pensionsområdet
  • Kl. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

Du er velkommen til at deltage under de punkter der har din interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis du ikke har fået en invitation via Outlook, kan du tilmelde dig ved at sende en mail til lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag d. 7. juni 2023 kl. 12.00. Navngiv emnefeltet "Tilmelding til årsultimo" og oplys navn og mailadresse. Du vil herefter få tilsendt et link til mødet.

30-05-2023 15:26:00
Opdatering: Organisationscertifikater til PAF Webservice23-05-2023 kl. 14:3423-05-2023 kl. 14:34

Bemærk: Indberetter til PAF-webservice skal sørge for at danne nye organisationscertifikater (tidligere virksomhedscertifikater) til test og produktion baseret på OCES3. Organisationscertifikaterne skal sendes som en txt-fil til Skatteforvaltningen på paf@ufst.dk.

Tidsplanen for skift til OCES3 er tilgængelig på Indberet pension - Skat.dk under ”Maskinel indberetninger af pensionsafgifter (PAF)”.  

23-05-2023 14:34:00
Skift til OCES3 - information vedr. indberetninger til PAF22-05-2023 kl. 14:4222-05-2023 kl. 14:42

I forbindelse med overgangen til OCES3-certifikater skal institutter være opmærksomme på at undgå dobbeltindberetninger i tilfælde af, at indberetningerne ikke modtages i Skatteforvaltningens systemer.  

22-05-2023 14:42:00
Præcisering om overgang til NemLogin3/OCES309-01-2023 kl. 12:1909-01-2023 kl. 12:19

Vi har orienteret på driftsloggen d. 19. december 2022 om overgangen til NemLogin3/OCES3 certifikater.

Grundet flere henvendelser om dette, vil vi gerne præcisere følgende:

Det er vigtigt, at I bibeholder jeres NemID/OCES2 certifikater i drift for at kunne foretage indberetning til Skattestyrelsen. NemID/OCES2 certifikater kan fortsat udstedes og fornyes.

MitID Erhverv erstatter NemID medarbejdersignatur, som nedlukkes 30. juni 2023.

Det er muligt at implementere MitID Erhverv/OCES3 certifikater og have disse i drift sideløbende med NemID /OCES2 certifikater. Jeres NemID medarbejdersignaturer spærres ikke, når I er overgået til MitID Erhverv. I risikerer altså ikke at blive lukket ude fra vigtige tjenester.

Der vil komme information på driftsloggen, når Skattestyrelsen er klar til at understøtte MitID Erhverv/OCES3 certifikater.

09-01-2023 12:19:00
Opdateret indberetningsvejledning til Pensionsstatik02-01-2023 kl. 15:3402-01-2023 kl. 15:34

Danmarks Nationalbank har opdateret deres indberetningsvejledning til Pensionsstatik.

Opdateringen indeholder primært en præcisering af indberetningen af genkøbsretten. Teksten er gengivet her.

Genkøbsret

Indberettes af selskabstype: Livsforsikringsselskab/tværgående pensionskasse og firmapensionskasse.

Angiver, om der er genkøbsret på en pension, dvs. om kunden kan få udbetalt (en del af eller hele) sin pension før tid. Variablen skal ses fra kundens synsvinkel og er tiltænkt at skulle bruges til at indikere, om en kunde har adgang til likvide pensionsmidler før pensionsalder. Variablen udfyldes med "0" for ikke genkøbsret og "1" for genkøbsret. I tilfælde af at en kunde kun kan få udbetalt sin pension i forbindelse med et skift af selskab, indberettes derfor "0" for 'ikke genkøbsret', da kunden i det tilfælde ikke får pensionen udbetalt til sig selv. Er der særlige betingelser knyttet til genkøb, som fx at kunden kun kan genkøbe sin pension ved permanent flyt til udlandet, skal der indberettes "0" for 'ikke genkøbsret'.

Opdatering af Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2022

Skattestyrelsens vejledning om Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2022 vil blive opdateret med link til Danmarks Nationalbanks nye indberetningsvejledning til Pensionsstatistik i starten af 2023.

Tidsplan

For at sikre en god datakvalitet i Pensionsstatistikken, vil vi samtidig indskærpe tidsplanen for indberetning af pensionsstatistikken.

  • Indberetning af testdata frem til torsdag den 16. marts 2023 kl. 07.00
  • Indberetning af produktionsdata fra torsdag den 23. marts 2023 (efter kl. 08.00)
  • Ordinær indberetningsfrist er 30. april 2023

Rekvirer Danmarks Nationalbanks indberetningsvejledningen til Pensionsstatistik

De institutter, der ikke har modtaget den opdaterede indberetningsvejledning til Pensionsstatistik direkte fra Danmarks Nationalbank, kan med fordel skrive en mail til Danmarks Nationalbank på pension@nationalbanken.dk for at få den tilsendt.

02-01-2023 15:34:00

Se al information