Fradragsberettigede ydelser/gaver

Fradragsberettigede gaver og ydelser til almenvelgørende foreninger mv., samt kultur- og forskningsinstitutioner.

Her kan du se de oplysninger, Skattestyrelsen har modtaget fra foreninger mv.

For at du kan få fradrag, skal den velgørende forening være godkendt af Skattestyrelsen til at modtage gaver og/eller ydelser med fradragsret, og foreningen skal have indberettet beløbet til Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen får oplysninger om gaver og ydelser fra foreningerne og skriver dem på årsopgørelsen. Hvis du er uenig i det beløb, der står på årsopgørelsen, skal du kontakte foreningen.

Læs mere om reglerne for fradrag her Gaver til velgørende foreninger

Fradragsberettigede udgifter til fredede bygninger

Oplysningerne er indberettet af Bygnings Frednings Foreningen.

Fradragsberettigede ydelser (bidrag til ægtefælle/børn)

Oplysningerne er indberettet i modulet i til rubrik 56.

Oplysningerne er indberettet af kommunen eller anden offentlig myndighed.
Er oplysningerne indberettet fra en anden myndighed end kommunen, er der oplysning om, hvilken myndighed oplysninger kommer fra.
Er der modtaget samme ydelse fra to (eller flere) myndigheder, vises oplysningerne under hver sin myndighed.

Følgende oplysninger vises:

Hvis indberetningen er foretaget af dig selv i rubrik 56, vises der hvilken periode, du har betalt for, beløbet du har fradrag for, samt oplysninger om modtageren.

Ydet børnebidrag. Beløbet indeholder kun det fradragsberettigede beløb.
Ydet ægtefællebidrag.
Art 94, individuel indberettet oplysning fra kommunen.
Oplysning om arten kan KUN fås ved henvendelse til kommunen.

Udgifter med håndværkerfradrag
Hvis du har indberettet udgifter med håndværkerfradrag, fremgår beløbene af denne oversigt. Du kan også se CVR/CPR-nummeret på modtageren af beløbet samt den betalingsdato, du har indberettet. Du kan ændre dine indberetninger i modulet til rubrik 460 på siden Ret årsopgørelsen.

Dato: Indbetalingsdato.

Beløb: Indbetalt beløb.

R.dato: Dato for, hvornår oplysningerne er registreret hos os.
Du skal være opmærksom på, at der kan være oplysninger, som ikke er med på din årsopgørelse/servicemeddelelse, fordi de er indberettet efter dato for udtræk til årsopgørelsen/servicemeddelelsen. 

Fik du svar på dine spørgsmål?