Denne vejledning omhandler indberetning af grænseoverskridende ordninger efter SIL § 46a og Rådets direktiv (EU) 2018/822 af 25. maj 2018 ("DAC6").

Indhold: